Yritysten yhteiskuntavastuu sidosryhmien kokemana

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/10834
Title: Yritysten yhteiskuntavastuu sidosryhmien kokemana
Author: Kalmari, Mari
Contributor: University of Helsinki, Department of Communication
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielmani aiheena on yritysten yhteiskuntavastuu ja sen viestintä yritysten sidosryhmille. Tutkielman johtoajatuksena on tutkia millainen merkitys yritysten yhteiskuntavastuulla ja sen viestinnällä on yritysten sidosryhmille. Useat yritykset viestivät varsin avoimesti toimintansa yhteiskunnallisista vaikutuksista, mutta kuuleeko kukaan yritysten viestejä? Kiinnostaako aihe ketään? Ja uskooko kukaan yritysten kertomuksia? Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa vertailtiin kahden suomalaisen energia-alan yrityksen, Fortumin ja Helsingin Energian, yhteiskuntavastuuta ja sen viestintää yritysten sidosryhmien silmin. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin, joissa haastateltiin sekä tapausorganisaatioiden että heidän sidosryhmiensä edustajia. Yhteiskuntavastuun merkitys sidosryhmille näyttäisi tutkimukseni perusteella olevan hyvin kaksijakoinen. Periaatteessa sidosryhmät ovat kiinnostuneita yritysten yhteiskuntavastuusta ja se on heidän mielestään oleellinen osa yritystoimintaa. Käytännössä kuitenkin vain harva haastateltava oli itse asiassa tutustunut yritysten yhteiskuntavastuuseen. Ongelmana näyttäisikin olevan, kuinka yritysten tulisi tiedottaa sidosryhmilleen näitä itseään kiinnostavasta aiheesta, niin että sidosryhmät myös näkisivät ja kuulisivat nämä viestit. Toinen suuri ongelma yhteiskuntavastuun viestimisessä sidosryhmille on tiedon uskottavuuden ja luotettavuuden lisääminen. Sidosryhmät eivät aina usko yritysten vilpittömyyteen ja pyyteettömyyteen näiden kertoessa vastuullisuudestaan. Yritysten ajatellaan kertovan vain osan totuudesta ja kiillottavan yritysimagoaan kirjoittamalla vain kauniista aikomuksista ja onnistumisistaan. Ikävät asiat ja epäonnistumiset jätetään joko kokonaan kertomatta tai niitä selitellään ja kaunistellaan. Yritysten yhteiskuntavastuullisuuden ja viestinnän perusongelmana näyttäisikin olevan tiedon objektiivisuus. Sidosryhmien silmin yritysten julkaisema tieto on aina yrityksen oma subjektiivinen näkemys omasta hyvyydestään eikä tätä tietoa pidetä luotettavana ja puolueettomana. Lisäksi yrityksen johdon ja omistajien sitoutumisen puute yritysten yhteiskuntavastuuseen sekä konkreettisten tavoitteiden ja toimenpiteiden vähäisyys verottaa yritysten uskottavuutta. Sidosryhmät katsovat, että yritykset kuuntelevat ensisijaisesti aina omistajiaan ja tämän vuoksi taloudelliset arvot usein jyräävät muut näkökohdat alleen. ”Shareholder value” näyttäisi olevan yrityksille huomattavasti tärkeämpää kuin ”stakeholder value”. Keskeisimpinä lähteinä työssäni käytän A. B. Carrollin teoksia Stakeholder thinking in three models of management morality: a perspective with strategic implications (1995) ja Business & Society – Ethics and Stakeholder Management (2003), J. E. Grunigin artikkelia Qualitative Methods for Assessing Relationships Between Organizations and Publics (2002) sekä E. Juholinin teosta Cosmopolis (2004).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/10834
Date: 2006-09-11
Subject: yritykset - yhteiskuntavastuu
yritykset - sidosryhmät
organisaatioviestintä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.16Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record