Development by Conviction or Modernization by Necessity? - A Portrait of a Transformation Process in the Lao PDR

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10839
Title: Development by Conviction or Modernization by Necessity? - A Portrait of a Transformation Process in the Lao PDR
Author: Minetti, Mika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-09-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10839
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena on analysoida Laosin demokraattisessa tasavallassa hiljattain toteutettuja taludellisia uudistuksia. Kiinan, Vietnamin, Kamputsean, Thaimaan ja Myanmarin ympäröimä Laos on eräs maailman köyhimmistä kehitysmaista, jonka avautumisen jälkeen syntynyttä uutta tilannetta on määrittänyt politiikan ja talouden välisen tasapainon etsiminen. Maan hallitus on vapauttanut talouden sääntelystä ja toivottanut kansainväliset investoinnit tervetulleiksi, mutta samanaikaisesti se on pitänyt voimakkaasti kiinni yksipuoluejärjestelmästä. Kommunistisella puolueella on edelleen keskeinen asema maan kaikissa poliittisissa instituutioissa. Laosin sisäisen kehityksen ohjaaminen sekä globalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin vastaamiin on osoittautunut vaikeaksi. Tästä huolimatta Laosissa, ja myös kansainvälisen yhteisön parissa, esiintyy toiveikkuutta ja pyrkimyksiä vaikuttaa myönteisesti maassa tapahtuvaan taloudelliseen ja inhimilliseen kehitykseen globalisaation aikakaudella. Tutkielmassa käsitelläänkin poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksia aikana, jolloin valtio ja markkinat on erotettu toisistaan. Laosissa tapahtuvaa transformaatiota määrittää parhaiten the New Economic Mechanism, joka otettiin käyttöön 1980-luvun puolivälissä. Kuluneina vuosina laajamittaisia maan sisäisiä uudistuksia on käynnistetty ulkomaankaupan samanaikaisesti kansainvälistyessä. Kaiken aikaa taloudellinen globalisaatio on kiihtynyt. Tutkielmani pyrkii vastaamaan kysymyksiin siitä, mitkä voimat ja toimijat ovat vieneet muutoksia eteenpäin Laosissa, kuinka uudistukset on toteutettu sekä koska ja missä olosuhteissa siirtyminen sosialistisesta suunnitelmataloudesta markkinatalouteen tapahtui. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen tarjoavat tunnetut kehitysteoriat (Frank, Wallerstein jne.), globalisaatioteoriat sekä kansainvälisen politiikan teoriat (realismi ja institutionalismi). Tutkielmassa käsitellään sekä sisäisten että ulkoisten toimijoiden osuutta muutoksiin. Vuodesta 1975 vuoteen 1985 kestäneen eristyneisyyden ajan poliittinen ja taloudellinen todellisuus johdatti niihin sisäisiin paineisiin, jotka sysäsivät talousuudistukset liikkeelle. Ulkoisia vaikuttimia olivat niin kylmän sodan päättyminen, Kaakkois-Aasian integraatio (ASEAN) kuin globaalien markkinoiden mukanaan tuomat mahdollisuudet. Laosin oli avattava rajansa ja ryhdyttävä etsimään yhteistyökumppaneita sosialistisen leirin ulkopuolelta. Valtion mahdollisuudet onnistua tulevaisuudessa luomaan itselleen uusi rooli alueellisena kohtauspaikkana toimittuaan läpi historiansa puskurina suurvaltaintressien välillä riippuu pitkälti maan poliittisen järjestelmän uusiutumiskyvystä ja taidosta allokoida uudistusten mahdollisesti mukanaan tuomaa hyvinvointia tasaisesti.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: talouspolitiikka - uudistukset
globalisaatio
taloudellinen kehitys
Laos
kansainväliset suhteet - valtiot
Kaakkois-Aasia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.19Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record