Masennukseen perustuvat työkyvyttömyyseläkkeet ja niiden alueelliset erot Suomessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10842
Title: Masennukseen perustuvat työkyvyttömyyseläkkeet ja niiden alueelliset erot Suomessa
Author: Murto, Jukka-Pekka
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2008-02-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10842
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa selvitetään masennukseen perustuvien työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden alueellisia eroja Suomessa. Tarkastelutasona on maakunta. Työssä on keskitytty erityisesti vuoden 2005 tietoihin ja selvitetty, miten kyseiset eläkkeet jakautuvat alueellisesti – millä alueilla masennuksen aiheuttamien eläkkeiden alkavuus on suurinta ja millä pienintä. Yhteiskunnallisten taustatekijöiden merkitys ja alueellisten erityispiirteiden yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ovat tässä tutkimuksessa tärkeässä asemassa. Alkavuuden lisäksi tarkastellaan myös masennusdiagnoosien osuutta työkyvyttömyyseläkkeistä sekä kuvataan masennuksen takia eläkkeelle siirtyneiden profiilia logististen regressioanalyysien avulla. Tutkimus jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä kuvataan työkyvyttömyyseläkkeitä sekä näiden merkitystä ja asemaa sosiaalipolitiikan kentässä. Tämän jälkeen eritellään mielenterveyshäiriöihin ja erityisesti masennukseen perustuvien työkyvyttömyyseläkkeiden viimeaikaista kehitystä. Toinen osa keskittyy empiiriseen tarkasteluun, jossa aineistona ovat vuosina 1995, 2000 ja 2005 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden rekisteritiedot. Aineistona on käytetty työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä koskevia Eläketurvakeskuksen rekisteritietoja em. vuosilta. Aineistossa ovat mukana kaikki kyseisinä vuosina työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet henkilöt. Eläketietoja on täydennetty eläkkeelle siirtyneiden koulutustiedoilla, jotka on hankittu Tilastokeskuksesta. Lisäksi tutkimukseen on käyty läpi aluekohtaisia tilastotietoja kuvaamaan alueellisia piirteitä. Alueita kuvaavat tiedot on kerätty STAKESin sotka-tietokannasta. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että masennukseen perustuvien eläkkeiden alkavuus on ollut ko. tutkimusjaksolla suurinta huono-osaisilla alueilla. Suurinta alkavuus oli Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Lapissa, Kainuussa ja Etelä-Karjalassa. Pienintä masennukseen perustuvien työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on tutkimuksen mukaan Ahvenanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Naisilla masennuksen takia eläkkeelle siirtyminen on yleisempää kuin miehillä. Mitä nuoremmasta ikäryhmästä on kyse sitä suurempi riski on jäädä masennuksen vuoksi eläkkeelle. Masennuksen takia eläkkeelle siirtyneet ovat useimmin hyväosaisia suhteessa muihin työkyvyttömyyseläkeläisiin. He ovat korkeasti koulutettuja ja heidän kuukausieläkkeensä on melko hyvä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: masennus
mielenterveyshäiriöt
työkyvyttömyyseläkkeet
työkyvyttömyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.84Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record