Yhdysvaltojen interventiopolitiikka realistisen ja liberalistisen tradition valossa : Tapauksena Bosnia-Hertsegovina

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10849
Title: Yhdysvaltojen interventiopolitiikka realistisen ja liberalistisen tradition valossa : Tapauksena Bosnia-Hertsegovina
Author: Tuominen, Hanna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2001-09-05
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10849
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkielma keskittyy kartoittamaan Yhdysvaltojen Bosnian politiikkaa Bosnia-Hertsegovinan sodan aikana. Tutkielmassa tarkastellaan Yhdysvaltojen vuonna 1995 aktivoitunutta asennetta Bosnia-Hertsegovinan sotaa kohtaan ja etsitään syitä siihen, minkä vuoksi Yhdysvallat aktivoitui vasta sodan loppuvaiheessa. Tutkielmassa tarkastellaan Yhdysvaltojen interventiopolitiikkaa realistisen ja liberalistisen koulukunnan traditioiden mukaisesti. Tutkielmassa kiinnitetään huomiota myös realistisen ja liberalistisen koulukunnan määritelmiin suvereniteetista, interventiosta ja demokratiasta. Tutkielma käsittelee teoriakäsitysten pohjalta Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa ja erityisesti Yhdysvaltojen aiemmin suorittamia interventioita. Pääpaino tutkielmassa on Yhdysvaltojen johdolla suoritetussa Bosnia-Hertsegovinan interventiossa. Bosnia-Hertsegovinaa tapaustutkimuksena tutkielmassa käsitellään Yhdysvaltojen näkökulmasta. Tutkielmassa pohditaan kuinka paljon yleinen mielipide vaikutti Yhdysvaltojen interventiopäätökseen ja voidaanko tehtyjen päätösten takaa löytää selkeitä realistisia tai liberalistisia linjauksia. Tutkielmassa käydään läpi Bosnia-Hertsegovinan sodan keskeisimpiä tapahtumia sekä länsimaiden yrityksiä kriisin ratkaisemiseksi. Tutkielman keskeisimmässä osassa keskitytään kauteen, jolloin Yhdysvallat aktivoitui Bosnia-Hertsegovinan sodan ratkaisemisessa. Tutkielmassa etsitään syitä Yhdysvaltojen aktivoituneeseen rooliin maan sisäpolitiikasta sekä yleisen mielipiteen vaikutuksesta. Suurvaltapoliittisiin aspekteihin kiinnitetään myös huomiota. Tutkielmassa käytetään lähdeaineistona aikaisemman tutkimuksen lisäksi Yhdysvaltojen poliittisen johdon puheita ja lausuntoja. Lähdeaineistosta suurimman osan muodostavat tieteellisten aikakausilehtien artikkelit sekä internetpohjaiset lähteet. Lähdeaineston luonteesta johtuen tutkielmassa käytetty tutkimusmenetelmä on tekstianalyysi. Käytetyn lähdeaineiston perusteella voidaan todeta, että selkeää toimintalinjaa Yhdysvaltojen Bosnian politiikassa ei ollut. Valittuihin toimintatapoihin vaikuttivat monet seikat, selkeää realistista tai liberalistista toimintamallia ei voitu löytää. Tutkielmassa voitiin havaita, että Yhdysvallat valtiona noudattaa melko luonnollisesti itselleen kullakin hetkellä edullisinta toimintalinjaa. Tutkielman lopussa luodaan katsaus Daytonin rauhansopimukseen ja sen herättämään keskusteluun.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: Yhdysvallat
interventiopolitiikka
yleinen mielipide
realismi
liberalismi
Bosnia-Hertsegovina
Bosnian sota
Daytonin rauhansopimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.78Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record