Mikrorahoitus : epäsymmetrinen informaatio ryhmälainauksessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10853
Title: Mikrorahoitus : epäsymmetrinen informaatio ryhmälainauksessa
Author: Rekola, Tuomo
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2006-05-02
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/10853
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkielma käsittelee mikrorahoitusmaailmaa. Se on kvalitatiivinen luonteeltaan ja perustuu aihepiirin uusimpien tieteellisten artikkelien esittelyyn. Mikrorahoitusta esittelevien artikkeleiden avulla pyritään antamaan lukijalle selkeä kuva tästä rahoituksen alalajista ja selventämään epäsymmetrisestä informaatiosta aiheutuvaa tehokkuustappiota. Lisäksi etsitään vastausta siihen, tekeekö epäsymmetrinen informaatio mikrorahoituksen mahdottomaksi. Rahoituksen välittämisen ongelmat ilmenevät korostetusti mikrorahoituksessa, jossa rahoitettavien ihmisten köyhyys yhdistettynä kehittymättömien maiden matalaan infrastruktuuriin ja kehittymättömään oikeusjärjestelmään aiheuttaa rahoittajalle voimakkaan riskin. Mikrorahoituksen piirissä on kehitetty monia innovatiivisia mekanismeja vähentämään rahoittajan riskiä varattomien rahoituksessa. Nämä mekanismit ovat tyypillisesti sopimuksia, joiden teho perustuu yhteisöissä vallitsevan sosiaalisen pääoman hyväksikäyttämiseen. Jonathan Morduch (1999) esittelee kattavasti näitä mekanismeja, sekä niiden tehokkuutta. Ryhmälainaaminen on saanut tutkijoiden parissa eniten huomiota näistä mikrorahoitusmekanismeista. Jo 1800-luvulta peräisin oleva idea ryhmälainaamisesta perustuu siihen, että ryhmän jäsenet takaavat yhdessä toistensa lainat. Takuuvastuu, joka näin laajenee koskemaan koko ryhmää, muodostaa ryhmän jäsenille myös syyn huolehtia ja valvoa toisten ryhmäläisten lainan käyttöä. Ryhmälainaamisen tehokkuus mikrorahoituksessa johtuu pitkälti siitä, että ryhmien annetaan muodostua vapaaehtoisuuteen perustuen: näin ne päätyvät muodostumaan jäsentensä keskinäisen yhteensopivuuden perusteella. Oletusta ryhmien muodostumisesta tämän yhteensopivuusteorian perusteella käytetään laajalti mikrorahoitusta kuvaavien mallien perustana. Epäsymmetrinen informaatio muuttaa oletusta ryhmien muodostumisesta, sillä informaation puuttuessa lainaajat eivät kykene enää ryhmittymään toisten samankaltaisten lainaajien kanssa. Tämä tekee mikrorahoittamisen vaikeaksi seuduilla, jotka kärsivät epäsymmetrisestä informaatiosta, kuten esimerkiksi kaupungeissa. Mikrorahoituksen kehittäminen niin, että se kykenisi tehokkaasti rahoittamaan myös kaupunkien varattomia, olisi ensiarvoisen tärkeää. Beatriz Armedariz de Aghionin ja Christian Gollierin malli vuodelta 2000, esittelee ryhmälainausmallin epäsymmetrisen informaation vallitessa. Malli osoittaa, että tietyillä arvoilla ryhmälainaaminen kykenee tehostamaan mikrorahoitusta huolimatta epäsymmetrisestä informaatiosta. Mikrorahoitus on viimeisten vuosikymmenten aikana vaikuttanut voimakkaasti monien kehittymättömien maiden varattomien elämään. Rahoituksen ulottaminen urbaaneille seuduille on toivottava tulevaisuuden kehityssuunta.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: mikrorahoitus
ryhmälainaaminen
epäsymmetrinen informaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record