EMU:n jäsenmaiden inflaatiotavoitteet ja EKP:n rahapolitiikka

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10914
Title: EMU:n jäsenmaiden inflaatiotavoitteet ja EKP:n rahapolitiikka
Author: Taro, Lauri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-01-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10914
Thesis level: master's thesis
Abstract: Maastrichtin sopimuksen puitteissa EKP:n ensisijainen tavoite on ylläpitää hintavakautta niin, että euroalueen keskimääräinen kuluttajahintojen vuotuinen nousu pysyisi keskipitkällä aikavälillä enintään kahdessa prosentissa. EKP toimii siis ennalta ilmoitetun inflaatiotavoitteen määrittelemän rahapolitiikan regiimin mukaisesti. Vaikka EKP:n päätöksenteko on pyritty eristämään kansallisesta ja EU:n talouspolitiikasta, ei takeita pankin politisoimattomuudesta voida esittää. Jäsenmaiden saattaa olla mahdollista vaikuttaa EKP:n päätöksentekoon jäsenmaiden hallitusten tai EKP:n neuvostossa olevien jäsenten kautta. Tutkielmani käsittelee juuri politisoituneen EKP:n päätöksentekoa. Päälähteenä käytän Avinash Dixitin artikkelia "A Repeated Game Model of Monetary Union". Mallissa oletetaan, että euroalueen jäsenmaat voivat yrittää romuttaa EKP:n inflaatiotavoitteeseen sitoutuneen rahapolitiikan regiimin, mikäli ne kohtaavat riittävän voimakkaan tai muihin jäsenmaihin nähden epäsymmetrisen stokastisen sokin. Mallissa osoitetaan, kuinka EKP:n kannattaa ottaa käyttöönsä joustava rahapoliittinen regiimi, jossa se ottaa huomioon jäsenmaiden hallitusten kannustimet romuttaa EKP:n regiimi. Optimiregiimin mukaisesti rahapolitiikkaa joustetaan joka jaksolla niin paljon, ettei yhdenkään jäsenmaan hallituksen kannata yrittää romuttaa EKP:n inflaatiotavoitteeseen sitoutunutta regiimiä. Näin vältytään harkinnanvaraisen rahapolitiikan mukaiselta tilanteelta, jossa inflaatio olisi vieläkin korkeampi. Tutkielmassani olen laajentanut Dixitin kahden jäsenmaan mallin koskemaan kolmea maata. Kolmen maan ja kahden maan mallin vertailusta huomataan, miten uuden maan tuominen vaikuttaa EKP:n rahapolitiikkaan. Huomataan, että mikäli symmetrisessä tapauksessa rahaliittoon tuodaan uusi jäsenmaa, joka sijoittuu ideaali-inflaationsa suhteen alkuperäisten jäsenmaiden väliin, muuttuu EKP:n rahapolitiikka riippuen miten uuden jäsenmaan ideaali-inflaatio sijoittuu alkuperäisten jäsenmaiden ideaali-inflaatioihin nähden. Tuloksia voi soveltaa myös EU:n itälaajentumisen tilanteeseen. EU-hakijamailla on lähes poikkeuksetta korkeampi inflaatiotaso kuin EU:n nykyisillä jäsenmailla. Tutkielmassa saatujen tuloksien valossa voidaan sanoa, että uusien jäsenmaiden ottaminen EU:hun pakottaisi EKP:n todennäköisesti keventämään rahapolitiikkaansa, jolloin siirryttäisiin kohti harkinnanvaraisen tapauksen mukaista, aiempaa korkeampaa inflaatiotasoa. Samalla kuitenkin eniten sokista kärsineen maan kannustin petkuttaa eli romuttaa EKP:n regiimi pienenee. EKP:n optimiregiimi muistuttaa tällöin entistä useammin ennalta sitoutuneeseen inflaatiotavoitteeseen sitoutunutta rapoa eikä regiimin joustamiseen ole yhtä usein tarvetta. Tutkielmassani osoitetaan myös, miten alkuperäiset jäsenmaat suhtautuvat uuden jäsenmaan ottamiseen rahaliittoon. Huomataan että kahden maan mallissa rahapolitiikka muuttuu toisen alkuperäisjäsenen kannalta epäsuotuisaan suuntaan, mikäli rahaliittoon otetaan kolmas jäsenmaa jonka ideaali-inflaatio eroaa alkuperäismaiden ideaali-inflaatioiden keskiarvosta. Näin pitkälle meneviä johtopäätöksiä tehtäessä on kuitenkin pidettävä mielessä, että malli on yksinkertainen eikä siinä oteta huomioon kaikkia EKP:n rahapolitiikkaan ja EU:n laajentumiseen vaikuttavia tekijöitä. Mallin tulos on kuitenkin selvä ja odotettukin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: rahapolitiikka
inflaatio
keskuspankit
talousalueet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record