Uusi asuntopolitiikka? : suomalaisen suntopolitiikan muutokset vuosina 1989-1995

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10930
Title: Uusi asuntopolitiikka? : suomalaisen suntopolitiikan muutokset vuosina 1989-1995
Author: Salmi, Paula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2006-10-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10930
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä työssä tarkastellaan niitä muutoksia, mitä asuntopolitiikassa tapahtui vuosina 1989-1995. Suomen talouskasvu oli nopeaa 1980-luvulla. Asuntokauppa alkoi käydä kiivaasti, kun rahoitusmarkkinat vapautuivat ja pankit alkoivat myöntää asuntolainoja entistä helpommin. Laman tultua asuntomarkkinat romahtivat ja tuhansia ihmisiä joutui kahden asunnon loukkuun, kun asuntojen arvo tippui nopeasti, eivätkä ihmiset saaneet myytyä asuntojaan. Tämän seurauksena vuokra-asuminen alkoi yleistyä. Lama muutti perusteellisesti asuntomarkkinoita ja tutkin tässä työssä, minkälaista asuntopolitiikka oli juuri ennen lamaa ja miten lama vaikutti asumiseen ja muutoksiin asumisessa. Toinen tutkimuskysymykseni on, käytiinkö asuntopolitiikan suunnasta ideologista keskustelua asuntopolitiikan toimijoiden kesken, kun vuokra-asuminen alkoi kasvattaa suosiota. Asuntopolitiikka on tärkeä aihe, sillä se koskettaa jokaista ihmistä. Erilaisten asuntopoliittisten teorioiden avulla on yritetty selittää eroja maiden asuntopolitiikoissa. Junton tutkimus suomalaisen asuntopolitiikan kehityksestä laman kynnykselle toimii tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä. Junton mukaan suomalainen asuntopolitiikka on ollut reagoivaa ja residuaalista. Omistusasumisesta ollaan oltu niin yksimielisiä, ettei siitä ole ollut tarvetta edes keskustella. Kemenyn mukaan jokaisessa maassa on poliittinen hallintasuhdestrategia, joka muovaa maassa tehtyä politiikkaa. Kodinomistamiseen kannustavissa yhteiskunnissa omistusasunnon hankkimisesta tehtiin haluttavampaa ja helpompaa kuin niissä yhteiskunnissa, joissa yleishyödyllinen vuokra-asuminen oli yleisempää. Suomessa on perinteisesti haluttu omistaa asunto ja omistusasunto on nähty asumisuran päätepisteenä. Toteutin tutkimuksen kvalitatiivisin menetelmin. Käytän tutkimuksessani kahdenlaista aineistoa kirjallisuuden lisäksi: asiantuntija haastatteluita ja Helsingin Sanomien pääkirjoituksia. Haastattelujen avulla halusin saada syvällisempää tietoa aiheesta, kuin mitä kirjallisuudesta oli saatavilla. Helsingin Sanomien pääkirjoitusten avulla halusin selvittää, miten asuntopolitiikkaa käsiteltiin julkisuudessa. Vaikka voisi kuvitella, että lama pysäytti asuntopolitiikan kokonaan, laman aikana asuntopolitiikassa kuitenkin toteutettiin monia uudistuksia. Asuntohallitus lakkautettiin ja sen tilalle perustettiin Valtion asuntorahasto vuonna 1993, asumisoikeusasuntoja alettiin rakentaa vuonna 1990 ja osaomistusasuntoja 1993 ja vuokrasääntely lakkautettiin vuodesta 1991 alkaen. Nämä elementit ovat yhä osa suomalaista asuntopolitiikkaa. Asumisoikeusasuntojen ja osaomistusasuntojen tulo Suomeen on merkki siitä, että jyrkkää jakoa omistus- ja vuokra-asumisen välillä haluttiin lieventää. Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa vaadittiin enemmän vaihtoehtoja asumiseen ja alettiin jopa puhua asumiskulttuurin murroksesta, kuinka suomalaiset hyväksyvät vuokra-asumisen tasavertaiseksi omistuasumisen rinnalle. Haastattelujeni perusteella keskustelua asuntopolitiikan suunnanmuutoksesta ei kuitenkaan käyty, ainakaan riittävästi. Ennen lamaa asuntopolitiikasta käytiin vilkasta keskustelua, mutta laman tultua keskustelu tyrehtyi. Laman aikana asuntopoliittiset toimenpiteet olivat usein reagointia vaikeaan tilanteeseen, esimerkiksi kahden asunnon loukkuun joutuneiden avuksi luotiin uutta lainsäädäntöä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: asuntopolitiikka - 1990-luku
vuokrat - sääntely
lama


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.30Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record