Eriarvoista hyvinvointia : Suomalaisen köyhyyden kehystäminen Helsingin Sanomien pääkirjoitussivujen köyhyyskeskustelussa 2001–2005

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10976
Title: Eriarvoista hyvinvointia : Suomalaisen köyhyyden kehystäminen Helsingin Sanomien pääkirjoitussivujen köyhyyskeskustelussa 2001–2005
Author: Sauvala, Milka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2007-05-14
URI: http://hdl.handle.net/10138/10976
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisen köyhyyden kehystämistä ja sen tuottamia representaatioita Helsingin Sanomien pääkirjoitussivuilla käydyssä köyhyyskeskustelussa vuosina 2001–2005. Taustalla on suomalaisen köyhyyden syveneminen vuosituhannen vaihteeseen tultaessa. Vuonna 2001 hallitus laati ensimmäisen kerran köyhyyspaketin tavoitteenaan torjua köyhyyttä ja syrjäytymistä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia suomalaisen köyhyyden representaatioita köyhyyskeskustelussa esiintyi, mitkä jäsennystavat niitä tuottivat ja miten syrjäytymisen ja suomalaisuuden teemat liitettiin köyhyyteen. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu 65:stä Helsingin Sanomien pääkirjoitussivuilla vuosina 2001–2005 julkaistusta kirjoituksesta. Aineistossa on toimittajien kirjoittamia pääkirjoituksia ja kolumneja sekä eri asiantuntijoiden kirjoittamia Vieraskynä-kirjoituksia. Tutkielman asetelma pohjaa sosiaalisen konstruktivismiin. Viestimet eivät vain heijasta todellisuutta vaan aktiivisesti luovat sitä. Myös suomalainen köyhyys on konstruktio, jonka rakentumiselle viestimet tarjoavat julkisen keskusteluareenan. Tutkielman taustoittavassa osassa perehdytään medioihin merkitysten rakentajina, köyhyyteen yhteiskunnallisena ongelmana ja syrjäytymiseen ja suomalaiseen identiteettiin osana yhteiskunnallista jakoa ’meihin’ ja ’muihin’. Keskeisiä lähteitä on useita: Köyhyyden taustoittamisessa nojataan esimerkiksi Veli-Matti Ritakallion lukuisiin artikkeleihin aiheesta. Syrjäytymistä ja yhteiskunnallista jakoa ’meihin’ ja ’muihin’ käsitellään muun muassa Zygmunt Baumanin ja Tuula Helneen ajatusten pohjalta. Identiteettitutkimuksen perinteessä muun muassa Ullamaija Kivikurun ja työttömyyttä tutkineen Sanna Valtosen työt ovat keskeisessä osassa. Tutkimusongelmaa lähestytään laadullisen kehysanalyysin avulla. Kehykset antavat mielen ja merkityksen asioille ja ilmiöille ja jäsentävät ne tietyllä tavalla, joka ohjaa niiden ymmärtämistä. Köyhyyskeskustelua jäsensi neljä kehystä. Kriisin kehyksessä köyhyys nähtiin hyvinvointivaltion epäonnistumisena ja valtion katsottiin olevan siitä vastuussa. Uhkan kehyksessä köyhyyttä ja syrjäytymistä pidettiin uhkana yhteiskuntajärjestykselle ja ’meille’. Lieveilmiön kehyksessä köyhyyteen suhtauduttiin vähätellen ja epäillen. Murroksen kehyksessä köyhyys nähtiin merkkinä maailman muuttumisesta ja osin jo hyväksyttävänä asiana. Köyhyyskeskustelu oli ennen kaikkea keskustelua eriarvoisuudesta. Vaikka hyvinvointivaltiota kritisoitiin epäonnistumisesta, kirjoituksissa eli vahva usko hyvinvointivaltion voimaan. Sekä hyvinvointivaltiota että työtä pidettiin tärkeimpinä köyhyyden torjujina. Köyhyys ymmärrettiinkin nimenomaan kansallisena ongelmana. Keskustelu suomalaisesta köyhyydestä oli myös jatkuvaa rajanvetoa. Suomalaisuuden sisällä köyhille ja syrjäytyneille tarjottiin usein ’toisen’ roolia. Lisäksi jakoa oli havaittavissa myös köyhien joukossa, jossa esimerkiksi nuoret ja opiskelevat köyhät representoitiin paikoin muita vähempiarvoisina köyhinä, ”pahoina” köyhinä. Näin Helsingin Sanomien pääkirjoitussivut tuottivat osin myös asetelman köyhistä yhteiskunnan marginaalina.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Helsingin Sanomat
köyhyys
lehdistökirjoittelu
journalismi
syrjäytyminen
hyvinvointivaltio
kehysanalyysi
sosiaalinen konstruktivismi
suomalaisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record