Tehokkaat pääomamarkkinat : Näkemyksiä markkinatehokkuudesta ja sijoittajien informaatiosta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11009
Title: Tehokkaat pääomamarkkinat : Näkemyksiä markkinatehokkuudesta ja sijoittajien informaatiosta
Author: Kauppila, Mika
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2008-04-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11009
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä tutkielma tarkastelee pääomamarkkinoiden informatiivisen tehokkuuden mahdollisuutta, sijoittajien käyttäytymistä ja informaation välittymistä arvopapereiden hintoihin, epävarmuutta sekä kohinan vaikutuksia arvopaperimarkkinoilla. Tarkastelu tehdään kahden tasapainohinnoittelu mallin avulla ja lisäksi kolmannen hinnoittelumallin avulla käsitellään sijoittajien kohtaamaa epävarmuutta. Aluksi esitellään klassisia näkemyksiä markkinatehokkuudesta sekä keinoja tehokkuuden testaamiseen. Seuraavaksi käsitellään mallit informatiivisesti tehokkaiden markkinoiden mahdollisuudesta sekä heterogeenisesti informoiduista markkinoista. Lopuksi tarkastellaan epävarmuuden ulottuvuuksia ja hintakuplien muodostumisen mahdollisuutta sekä kohinasijoittamista. Klassisia näkemyksiä markkinatehokkuudesta esitellään lähinnä Eugene F. Faman artikkeleiden perusteella, joissa esitetään informaation tehokkuuden tutkimiselle luokitukset, sekä määritellään riittävät ehdot pääomamarkkinoiden tehokkuudelle. Faman artikkeleiden pohjalta tarkastellaan myös tapoja testata markkinatehokkuutta. Informatiivisen tehokkuuden osiossa käsitellään ensin Grossmanin ja Stiglizin mahdottomuustulos, joka osoittaa, että kustannuksekkaalla informaatiolla hinnat eivät voi paljastaa kaikkea arvopaperin tuottoon vaikuttavaa informaatiota. Seuraavaksi käsitellään F. D. Fosterin ja S. Visvanathanin strategisen kaupankäynnin malli, jossa sijoittajat ottavat markkinoilla huomioon oman yksityisen informaationsa lisäksi, myös muiden sijoittajien sijoituspäätösten paljastaman informaation. Kolmanneksi tarkastellaan Cristopher Averyn ja Peter Zemskyn artikkeliin perustuen epävarmuuden ulottuvuuksia ja niiden mahdollisuutta aiheuttaa arvopaperimarkkinoilla laumakäyttäytymistä ja lyhytaikaisia hintakuplia. Lopuksi sivutaan vielä kohinasijoittamisen vaikutuksia markkinoilla. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesissa oletetaan, että hinnat joka hetki täysin heijastavat kaikkea saatavilla olevaa informaatiota. Tehokkuushypoteesin vahvan muodon edellytyksenä on, että informaatio ja kaupankäyntikustannuksia ei ole. Tämä tehokkuushypoteesin äärimmäinen muoto on väärä ja markkinatehokkuus ei itsessään ole testattavissa vaan sitä pitää tarkastella yhdessä jonkin tasapainohinnoittelumallin kanssa. Grossmanin ja Stiglizin mahdottomuustuloksesta havaitaan, että koska informaation hankkimisella on kustannuksensa pitää informoitujen sijoittajien saada kompensaatiota niistä kustannuksista, joilla he varmistavat, että hinnat sopeutuvat informaatioon. Jos hinnat eivät sisällä kohinaa kilpailullisilla markkinoilla, informoitujen sijoittajien informaatio välittyy ei-informoiduille sijoittajille hintajärjestelmän välityksellä ja tällöin jokainen hinnanottajana käyttäytyvä sijoittaja ajattelee hintajärjestelmän pysyvän muuttumattomana vaikka vaikka hän itse olisikin ei-informoitu. Kohinan ollessa hyvin vähäistä kaupankäynti markkinoilla hiljenee, kilpailullista tasapainoa ei ole ja markkinat romahtavat kaupankäynnin puutteeseen. Strategisessa kaupankäynnissä sijoittajat tarkkailevat toisten sijoittajien sijoituspäätösten paljastamaa informaatiota ja lopputuloksen ratkaisee sijoittajien informaation keskinäinen korrelaatio. Sijoittajien informaation korreloidessa negatiivisesti he rajoittavat kaupankäyntiään meneillään olevalla periodilla. Informaation korreloidessa positiivisesti kilpailu on hyvin intensiivistä. Negatiivinen korrelaatio johtaa odotuspeliin jolloin osa informaatiosta jää käyttämättä kaupankäynnin loputtua ja sijoittajien voitot ovat pienemmät. Positiivinen alkukorrelaatio johtaa informoitujen sijoittajien suurempiin voittoihin. Jotta markkinoille voi muodostua lyhytaikainen hintakupla täytyy epävarmuudella olla kolme dimensiota. Markkinoilla täytyy olla arvoepävarmuutta, tapahtumaepävarmuutta sekä rakenne epävarmuutta. Tällaisella informaatiorakenteella on mahdollista, että markkinoilla esiintyy hintakupla. Lisäehtona, informaatiotapahtuman todennäköisyys pitää olla hyvin pieni, markkinoiden pitää näyttää suurella todennäköisyydellä hyvin informoiduilta, sekä kaikkien informoitujen sijoittajien signaalien, assetin todellisesta arvosta, pitää sisältää kohinaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: pääomamarkkinat
arvopaperitarvopaperimarkkinat
informaatio
tehokkuus
kustannukset
sijoittajat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.50Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record