Julkisiin lähteisiin perustuva tiedustelu (Open Source Intelligence - OSINT) sotilastiedustelussa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11034
Title: Julkisiin lähteisiin perustuva tiedustelu (Open Source Intelligence - OSINT) sotilastiedustelussa
Author: Juutilainen, Kari
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11034
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa kuvataan julkisiin lähteisiin perustuvan tiedustelun (OSINT - Open Source Intelligence) merkitystä sotilastiedustelulle ja tutkimuksessa pyritään selvittämään, mikä on julkisten lähteiden rooli tiedusteluprosessissa ja kuinka hyvin perinteinen tiedustelu pystyy käyttämään julkisia lähteitä hyväkseen tiedustelutuotteiden tuottamisessa. Suomalaisessa valtio-opillisessa tutkimuksessa ei ole juurikaan tutkittu kuinka tiedustelu kerää tietoa valtiollisen ja sotilaallisen päätöksenteon ja suunnittelun tueksi, vaikka erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa tiedustelua on tutkittu valtio-opissa jo pitkään. Lähdeaineistona käytetään pääasiassa Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta peräisin olevaa teoreettista kirjallisuutta, NATOn ja Suomen puolustusvoimien oppi- ja käsikirjoja, yhdysvaltalaisen lainsäädännön julkisiksi tekemiä tiedusteluasiakirjoja sekä artikkeleita ja uutislähteitä, joilla teoriaan pyritään liittämään käytännöllisiä esimerkkejä. Aineiston analyysiin käytetään tekstianalyysiä, jossa yhdistelen, luokittelen ja tyypittelen dokumenteista löytyvää tietoa eri tavoin. Analysoin informaation muuttunutta roolia sodankäynnissä ja yhteiskunnassa, sekä tutkin tiedustelun perinteistä prosessimallia ja tiedustelutuotteita. Tuon analyysin avulla esille julkisten lähteiden merkityksen sotilastiedustelulle ja havainnollistan merkityksen käytännöllisin esimerkein. Yhdistän viimeisimmän länsimaisen käsityksen informaation roolista sodankäynnissä tiedustelun teoriaan ja lopuksi esitän synteesinomaisen kuvauksen mahdollisesta sotilastiedustelun tulevaisuudenmallista. Julkisten lähteiden roolia sotilastiedustelussa käsitellään uusien sodankäyntidoktriinien viitekehyksessä, joiden päämääränä ei ole enää välttämättä vihollisen tuhoaminen fyysisesti. Julkisten lähteiden rooli sotilastiedustelussa havaittiin erittäin merkittäväksi, mutta suurimmaksi esteeksi julkisten lähteiden hyödyntämiseksi havaittiin perinteisen tiedusteluprosessin teolliselta aikakaudelta peräisin oleva toimintamalli. Tiedusteluprosessin täytyy muuttua kohdekeskisemmäksi ja verkostomaisemmaksi pystyäkseen vastaamaan sotilastiedustelun kasvaneisiin vaatimuksiin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Open Source Intelligence
OSINT
tiedustelu
tiedonhankinta
informaatiosodankäynti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record