Herseyn ja Blanchardin tilannejohtamismalli ja poliisin kenttätoiminnan johtaminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11061
Title: Herseyn ja Blanchardin tilannejohtamismalli ja poliisin kenttätoiminnan johtaminen
Author: Päivänsalo, Jussi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2007-11-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11061
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Herseyn ja Blanchardin tilannejohtamismallin soveltuvuutta suomalaiseen poliisin kenttätoiminnan johtamiseen. Tarkastelun kohteena on kaksi poliisin esimiestasoa, kenttäjohtajat ja yleisjohtajat. Kenttäjohtaja vastaa työvuoron työn johtamisesta kenttäolosuhteissa. Yleisjohtaja on poliisin päällystöön kuuluva poliisimies, joka antaa toiminnalliset yleisohjeet kentällä työskenteleville ja turvaa kentän toimintaedellytykset. Tutkimuksessa selvitetään mallin toteutumista ja soveltuvuutta näiden kahden johtotason kautta. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, onko kenttätoiminnanjohtajan (alipäällystötaso ja päällystötaso) toimintaympäristö sellainen ja ovatko työtehtävät ja työntekijät sellaisia, että tilannejohtamismalli ja mallin johtamistyylit ovat sovellettavissa käytäntöön. Esiintyykö tyylijoustoa? Painottuuko johtamistyylin valinnassa alaisen tehtäväkohtainen valmiustaso vai ovatko syyt tietyn johtamistyylin valintaan kenties jossakin muualla? Painottuvatko ympäristötekijät, työn vaatimukset ja päätöksentekoaika enemmän kuin työntekijän ominaisuudet? Tarkoitus on ennen kaikkea testata mallia ja vastata kysymykseen, toimiiko tilannejohtaminen. Tutkielma edustaa hallintotieteellistä johtamistutkimusta. Tutkimuksen konkreettinen aineiston hankinta on toteutettu kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Tutkimusaineisto on kerätty puolistrukturoidun haastattelututkimuksen avulla. Tutkimuksessa on haastateltu kuutta kenttäjohtajaa (alipäällystön edustaja) ja kuutta yleisjohtajaa (päällystön edustaja), jotka edustavat kolmea uusmaalaista poliisipiiriä sekä Liikkuvan poliisin Etelä-Suomen osastoa. Yhteensä tutkimukseen haastateltiin kaksitoista poliisimiestä. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että Herseyn ja Blanchardin tilannejohtamismalli on sovellettavissa suomalaiseen poliisin kenttätoiminnanjohtamiseen. Malli tarvitsee kuitenkin tuekseen muita malleja, etenkin malleja jotka huomioivat voimakkaammin poliisin toimintaympäristön. Tilannejohtamismalli keskittyy johtamistyylien ympärille, joiden valintaa taas ohjaa alaisen tehtäväkohtainen valmiustaso. Haastatteluissa ilmeni kuitenkin valmiustasoon liittyviä käytännön ongelmia. Nämä käytännön ongelmat tekevät johtamistyylin valinnan jossain määrin vaikeaksi. Vaikka tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että johtamistyylin muuttaminen on välttämätöntä, ei selkeitä käytännön perusteita kuitenkaan löydy kaikkien neljän johtamistyylin käyttämiselle. Myös poliisityön luonne vaikuttaa johtamistyylin valintaan. Kiireen ja aikapaineen merkitys tulisi näkyä mallissa keskeisemmin. Erityisorganisaatiossa, kuten poliisissa, kiireen merkitys korostuu. Johtajapersoonan merkitys korostui haastatteluissa enemmän kuin mikään muu johtamiseen liittyvä tekijä. Persoona määrittää johtamistyylin valintaa merkittävällä tavalla. Tilannejohtamismallissa persoona jää tarpeettomasti muiden tekijöiden varjoon. Keskeisenä lähteenä on Paul Herseyn ja Kenneth Blanchardin teos Tilannejohtaminen; tuloksiin ihmisten avulla. Lähteinä on käytetty myös suomalaista ja ulkomaista johtamiseen ja poliisitoimintaan liittyvää kirjallisuutta. Myös tilannejohtamiseen liittyvät tutkielmat ovat olleet tärkeässä asemassa. Lähdemateriaali on osin luokiteltu luottamukselliseksi. Tämä on huomioitu tutkimusta tehtäessä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: poliisi
poliisihallinto
tilannejohtamismallit
johtaminen -- mallit
tilannejohtaminen
kenttätoiminta
toimintaympäristö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.25Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record