"Kun tullaan kotiin, pystytään sulattamaan se kahden kulttuurin ero." : Suomalais-turkkilaisten perheiden arki ja sosiaaliset verkostot kolmannessa tilassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11067
Title: "Kun tullaan kotiin, pystytään sulattamaan se kahden kulttuurin ero." : Suomalais-turkkilaisten perheiden arki ja sosiaaliset verkostot kolmannessa tilassa
Author: Süral, Hanna Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2008-04-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/11067
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimukseni käsittelee suomalais-turkkilaisten perheiden arkielämää ja sosiaalisia verkostoja niin sanotussa kolmannessa tilassa. Tutkin kohdettani perheellisten suomalais-turkkilaisten pariskuntien haastattelupuheen ja sosiaalisten verkostojen kautta. Aineistoni koostuu kahdeksasta turkkilais-suomalaisen perheen osapuolen haastattelusta ja haastateltujen sosiaalisista verkostoista keräämästäni verkostoaineistosta. Tutkimusmenetelmässäni yhdistyy niin haastattelupuheen kuin verkostoaineistonkin analysointi, jossa keskeisellä sijalla on perheen toiminta ja sen dynamiikka. Kolmannen tilan käsite on tuttu Carmen ja Allan Lukelta (1998), Lawrence Grossbergiltä (1996), Homi K. Bhabhalta (1995). Samantyyppistä kolmannen kulttuurin käsitettä ovat käyttäneet muun muassa Viertola-Cavallari (2004) ja Oksi-Walter (2004). Muita tärkeitä lähteitä tutkielmassani ovat varsinkin maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustutkimuksen saralla muun muassa Maarit Marjetan (2001) tutkimus somalinaisista, Hannu Sirkkilän (2005) väitöskirja suomalais-thaimaalaisista avioliitoista sekä Päivi Harisen (2000) tutkimus nuorten kansalaisuuskäsityksistä. Lisäksi Ulf Hannerzin (1996) ajatus hybrideistä kulttuurimuodoista ja Stuart Hallin (2003, 1999) teoriat monikulttuurisuudesta ja identiteetistä pohjustavat tutkielmani näkökulmaa. Verkostonäkökulmani on muotoutunut eliaslaisen konfigurationaalisen lähestymistavan kautta, jossa painopisteenäni on yksilökeskeisten verkostojen logiikan ja kontekstien tarkasteleminen. Tutkimustulosteni analysointi on kaksitasoinen: ensiksi tarkastelen sitä, miten kolmas tila muodostuu eli miten ja minkälaisten reunaehtojen puitteissa sitä luodaan suomalais-turkkilaisten perheiden arjessa. Toiseksi tarkastelen sitä, miten kolmas tila ilmenee perheiden sosiaalisissa verkostoissa. Yleisemmällä tasolla keskityn suomalais-turkkilaisten perheiden toiminnan ja neuvottelun dynamiikan tarkasteluun. Perheiden kolmas tila rakentuu haastattelupuheen tasolla erillisyyden, pienen ja tiiviin läheisten piirin, sopeutumisen, tapojen ja käytäntöjen joustavuuden sekä turkkilaisen sukulaisuuden asettamien reunaehtojen muodostamista aineksista. Sosiaalisen kanssakäymisen tasolla taas puolison merkittävä rooli verkostosuhteiden muovaajana, ystävyyssuhteiden perustuminen samankaltaisuuteen ja niiden sitoutuminen monikulttuurisuuden kontekstiin ovat keskeisiä kolmannen tilan elementtejä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: seka-avioliitto
perheet
arki
sosiaaliset verkostot
sukulaisuus
sosiaaliset suhteet
ystävyys
monikulttuurisuus
kulttuurierot
sopeutuminen
maahanmuuttajat
turkkilaiset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record