Vuoden 2000 Hallitusten välinen konferenssi - Tie Nizzan sopimukseen: Instituutioiden problematiikan vaikutus EU-jäsenmaiden lähtötavoitteisiin ja kantojen muodostumiseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11075
Title: Vuoden 2000 Hallitusten välinen konferenssi - Tie Nizzan sopimukseen: Instituutioiden problematiikan vaikutus EU-jäsenmaiden lähtötavoitteisiin ja kantojen muodostumiseen
Author: Wellinger, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-04-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11075
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa on tarkasteltu EU-jäsenmaiden lähtötavoitteita ja kantojen muodostumista vuoden 2000 HVK:ssa. Tarkoituksena on kuvata instituutioiden problematiikkaan perustuvat neuvotteluissa esille tulleet eri uudistusvaihtoehdot, joiden välillä poliittinen kädenvääntö Nizzan huippukokouksessa joulukuussa 2000 käytiin. Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena on selvittää Nizzan institutionaalisiin ratkaisuihin johtaneita tekijöitä. Tutkimuksessa selvitetään, miten yksittäisten jäsenmaiden suhtautuminen institutionaalisiin uudistuksiin ilmeni HVK-neuvotteluissa. Tarkastelun kohteena ovat kaikki jäsenvaltiot. Jäsenmaiden asettamia tavoitteita ja kantojen muodostumista käsitellään tutkimuksessa liberaalin hallitustenvälisyyden viitekehyksessä. Nizzan sopimuksen institutionaalisiin ratkaisuihin johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi on tarkasteltu jäsenmaiden kantoihin vaikuttaneita motiiveja. Lähtöoletuksena on, että motiivit perustuvat ensisijaisesti kansalliseen intressiin. Lisäksi jäsenmaiden tavoitteita ja Nizzan tulosta vertaamalla voidaan tunnistaa neuvotteluita voimakkaimmin hallinneita kantoja sekä eritellä maita ’voittajiin’ ja ’häviäjiin’. Tutkimuksen teoriaosuuden päälähteenä on liberaalia hallitustenvälisyyttä käsittelevät julkaisut sekä integraatiotutkimusta yleisemmin käsittelevä kirjallisuus. Empiirisen osan lähteet koostuvat HVK:n virallisista asiakirjoista ja jäsenmaiden julkaisemista kannanotoista HVK:n alussa tai sen kuluessa. Tutkimustuloksena havaitaan jäsenmaiden kantojen kahdenlaista jakautumista vuoden 2000 HVK:ssa. Ensimmäisen unionimaita jakavan tekijän muodostaa yksittäisen maan koko. Instituutioita koskevissa uudistus- kysymyksissä maat jakautuvat selkeästi pieniin ja suuriin. Tämä jako perustuu suoraan instituutioiden ja laajentumisen niille asettamien haasteiden problematiikkaan. Toinen jako perustuu maiden integraatiomyönteisyyteen, jonka pohjalta voidaan muodostaa kolme ryhmää. Ryhmien integraatiomyönteisyys määräytyy niiden ylikansallisten elinten vahvistamisen ja määräenemmistöpäätösten lisäämisen kannatuksen mukaan. Erot jäsenmaiden integraatiomyönteisyydessä perustuvat erilaisiin kansallisiin intresseihin, jotka määrittelevät maiden kantoja institutionaalisten uudistusten suhteen. Nizzan sopimuksen instituutioita koskevat maltilliset ratkaisut ovat johdettavissa yhtäältä suurten ja pienten maiden vaikeasti yhteen sovitettavista eturistiriidoista ja toisaalta integraatiomyönteisyyden vaihtelevuudesta politiikka-alueilla maiden kesken.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Hallitusten välinen konferenssi - HVK
Nizzan sopimus
liberaali hallitustenvälisyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record