Äitien ajatuksia isyydestä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/11086
Title: Äitien ajatuksia isyydestä
Author: Ranta, Teija
Contributor: University of Helsinki
Thesis level: Master's thesis
Abstract: "Äitien ajatuksia isyydestä" on haastattelututkimus seitsemän äidin ajatuksista isän roolista ja jaetusta vanhemmuudesta. Haastatellut äidit olivat iältään 25-30-vuotiaita pienten lasten äitejä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten äitien ajatuksia isyydestä ja vanhempien rooleista. Lähtökohtana oli oletus, että äidit ovat moderneja ja tasa-arvoa ja isien perhe-elämään osallistumista vaativia naisia. Tutkimuskysymys muotoutui vanhemmuuskirjallisuudesta esiin nousseesta väittämästä, että äidit ovat olleet isän roolin muuttumisen hidastuksena. Naisten on epäilty olevan esteenä isien mahdollisuuksille kantaa yhteistä vastuuta. Haastatteluaineistoani olen tarkastellut vanhemmuuden ja isyyden muutoksia sekä tämän päivän isyyttä käsittelevä kirjaallisuus apunani. Tutkimuksen tuloksena olen todennut kulttuuristen tekijöiden ja perinteiden olevan monimuotoisempia vaikuttajia vanhemmuuteen kuin olin ennalta odottanut. Vaikka teoriatasolla miesten ja naisten tasa-arvoisuutta korostetaan, on arkeen silti vaikuttamassa naisten ja miesten erilaisuus ja sitä eivät äidit edes halunneet tai odottaneet muutettavan. Samoin tehtävien jakaantumiseen vaikuttavat monet muut tekijät, joista äidit antoivat erilaisia kommentteja. Kotitöihin osallistuminen ja muu perustyö ei tule olla sukupuoleen sidottu, mutta tapaan olla lasten kanssa vaikuttaa sukupuolemme äitien mielestä väistämättä. Selkeästi isälle kuuluvaksi ja isältä parhaiten luonnistuvana toimintana he kuvasivat leikkimisen ja harrastustoimintaan osallistumisen, mikä vahvistaa jo pitkään tutkimuksissa todettua miesten hoidon painottumista toimintaan. Keskustelu isän roolista on äitien mielestä tarpeen, mutta tosiasiaa sukupuolia erottavista tekijöistä ei tulisi erottaa. Tämän ei silti tarvitse merkitä sitä, että jommankumman paremmuutta tai huonommuutta tai osallisuutta ja osallistumattomuutta korostettaisiin, vaan hyväksyttäisiin erilaiset tavat toimia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/11086
Date: 2003-02-03
Subject: isät - uusi isyys
äidit
vanhemmuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.67Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record