Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English Helsingin yliopisto

Äitien ajatuksia isyydestä

Show full item record

Files in this item

Files Description Size Format View/Open
abstract.pdf 49.84Kb PDF View/Open
Use this URL to link or cite this item: http://hdl.handle.net/10138/11086
Vie RefWorksiin
Title: Äitien ajatuksia isyydestä
Author: Ranta, Teija
Contributor: University of Helsinki
Thesis level: Master's thesis
Abstract: "Äitien ajatuksia isyydestä" on haastattelututkimus seitsemän äidin ajatuksista isän roolista ja jaetusta vanhemmuudesta. Haastatellut äidit olivat iältään 25-30-vuotiaita pienten lasten äitejä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten äitien ajatuksia isyydestä ja vanhempien rooleista. Lähtökohtana oli oletus, että äidit ovat moderneja ja tasa-arvoa ja isien perhe-elämään osallistumista vaativia naisia. Tutkimuskysymys muotoutui vanhemmuuskirjallisuudesta esiin nousseesta väittämästä, että äidit ovat olleet isän roolin muuttumisen hidastuksena. Naisten on epäilty olevan esteenä isien mahdollisuuksille kantaa yhteistä vastuuta. Haastatteluaineistoani olen tarkastellut vanhemmuuden ja isyyden muutoksia sekä tämän päivän isyyttä käsittelevä kirjaallisuus apunani. Tutkimuksen tuloksena olen todennut kulttuuristen tekijöiden ja perinteiden olevan monimuotoisempia vaikuttajia vanhemmuuteen kuin olin ennalta odottanut. Vaikka teoriatasolla miesten ja naisten tasa-arvoisuutta korostetaan, on arkeen silti vaikuttamassa naisten ja miesten erilaisuus ja sitä eivät äidit edes halunneet tai odottaneet muutettavan. Samoin tehtävien jakaantumiseen vaikuttavat monet muut tekijät, joista äidit antoivat erilaisia kommentteja. Kotitöihin osallistuminen ja muu perustyö ei tule olla sukupuoleen sidottu, mutta tapaan olla lasten kanssa vaikuttaa sukupuolemme äitien mielestä väistämättä. Selkeästi isälle kuuluvaksi ja isältä parhaiten luonnistuvana toimintana he kuvasivat leikkimisen ja harrastustoimintaan osallistumisen, mikä vahvistaa jo pitkään tutkimuksissa todettua miesten hoidon painottumista toimintaan. Keskustelu isän roolista on äitien mielestä tarpeen, mutta tosiasiaa sukupuolia erottavista tekijöistä ei tulisi erottaa. Tämän ei silti tarvitse merkitä sitä, että jommankumman paremmuutta tai huonommuutta tai osallisuutta ja osallistumattomuutta korostettaisiin, vaan hyväksyttäisiin erilaiset tavat toimia.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/11086
Date: 2003-02-03
This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Helda


Advanced Search

Browse

My Account