Käytännöt, diskurssit ja valta kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä : Etnografia suomalaisen ja guinealaisen järjestön yhteistyöstä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/11135
Title: Käytännöt, diskurssit ja valta kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä : Etnografia suomalaisen ja guinealaisen järjestön yhteistyöstä
Author: Paananen, Henna
Contributor: University of Helsinki
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkielma käsittelee kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä tarkastelemalla laadullisin menetelmin pienen suomalaisen järjestön ja pienen guinealaisen järjestön yhteistoimintaa. Kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä pidetään arvossa ja siihen suunnattu rahoitus on lisääntynyt niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tutkielmassa keskityttiin tarkastelemaan kehitysyhteistyön ja yhdistystoiminnan käytäntöjen ja diskurssien kohtaamista järjestöjen toiminnan kanssa. Kehitysyhteistyöhankkeissa tulisi toimia yhä ammattimaisemmin, kun taas yhdistystoiminta on luonteeltaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa harrastetoimintaa. Miten järjestöt sovittavat nämä ristiriitaiset elementit ja niihin liittyvät diskurssit oikeanlaisesta järjestöstä toiminnassaan? Tutkielmassa kuvataan ensin kohdejärjestöjen käytännön toimintaa ja niiden käsityksiä ”oikeasta järjestöstä”, sitten analyysi kiedotaan yhteen tarkastelemalla kyseisten järjestöjen yhteistyössä tehtyä päätöstä lopettaa hanke. Tutkielman teoreettinen tarkastelu perustuu Michel Foucault’n käsityksiin käytännöistä, diskursseista ja vallasta sekä näiden yhteydessä tapahtuvasta subjektivoinnista eli jonkun subjektin asettamisesta ja asettumisesta tietäväksi toimijaksi ja objektivoinnista eli jonkun objektin ilmenemisestä tiedon kohteena. Tutkimusote pohjaa kehityksen ja kehitysavun etnografiseen tutkimukseen ja analyysissa on hyödynnetty joitakin siinä käytettyjä analyyttisia käsitteitä. Tutkielman aineisto on kerätty kenttätyössä Suomessa ja Guineassa etnografisin ja dialogisin menetelmin. Tutkielman tuloksissa ilmenee, että järjestöt toisaalta hyödyntävät toiminnassaan kehitysyhteistyön ja yhdistystoiminnan diskursseja ja käytäntöjä, mutta toisaalta joutuvat toimimaan niiden rajoissa. Lisäksi kehitysyhteistyön rahoitusjärjestelmä asettaa ne eriarvoisiin valta-asemiin, mikä vaikuttaa niiden yhteistyösuhteeseen vaikka yksittäisten toimijoiden väliset valtasuhteet erilaisia olisivatkin. Molemmat järjestöt subjektivoituivat eli muodostuivat tiedostaviksi toimijoiksi kansalaisjärjestöinä ja objektivoituivat eli ilmenivät tiedon kohteina kehitysyhteistyön ja yhdistystoiminnan käytännöissä ja suhteessa kansalaisjärjestödiskurssiin. Niiden kohdalla subjektivoinnin ja objektivoinnin leikkauspiste eli se, että ne asettivat itse itsensä oman tietonsa kohteiksi tapahtui sekä niiden keskinäisessä että niiden ja tutkijan välisessä valtasuhteessa. Tämä normalisoiva hallinta ei kuitenkaan tuottanut ”oikeaa järjestöä” joka esiintyi kansalaisjärjestödiskurssissa, kehitysyhteistyön käytännöissä ja lopulta kohdejärjestöjen välisessä suhteessa yhtenä vahvemman osapuolen intresseistä, vaan ei-aiotun seurauksen eli hankkeen lopettamisen. Tutkielma osallistuu tieteelliseen keskusteluun kehityksestä tarkastelemalla kehitysyhteistyön vakiintuneiden käytäntöjen ja diskurssien kohtaamista toiminnan kanssa kiinnittäen erityisesti huomiota siihen, miten toimijat laittavat diskurssien teemoja käytäntöön valtasuhteissa. Kehitysyhteistyön käytäntö voi hyödyntää tutkielman tuloksia kansalaisjärjestöjen toiminnan ja niille suunnatun rahoitusjärjestelmän kehittämisessä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/11135
Date: 2007-12-10
Subject: kansalaisjärjestöt
kehitysyhteistyö
arviointi
diskurssi
valta
käytännöt
etnografia
Guinea
Suomi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.21Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record