Yritysfuusio organisaatiokulttuurien akkulturaatioprosessina

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/11140
Title: Yritysfuusio organisaatiokulttuurien akkulturaatioprosessina
Author: Volanen, Tuula
Contributor: University of Helsinki, Department of Social Psychology
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkielmassa on tarkasteltu yritysfuusiossa tapahtuvaa akkulturaatioprosessia ja sitä suuntaavia tekijöitä. Keskeisimpänä tavoitteena on ollut selvittää eri teorioiden pohjalta yritysten organisaatiokulttuurien akkulturoitumisen ja sen esteiden merkitystä fuusioitumisprosessille. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on käytetty A. Nahavandin ja A.R. Malekzadehin fuusiomallia, joka perustuu J.W. Berryn kehittämään akkulturaatiomalliin. Fuusiomallissa esitetään neljä erilaista muotoa, joilla yritysten kulttuurien yhdistyminen voi tapahtua. R. Larsson on tutkinut akkulturoitumisen esteitä fuusioissa ja kehittänyt viitekehyksen akkulturaatio-ongelmien voittamiseksi. Akkulturaatiomallin soveltaminen fuusioiden kuvaamisessa on tutkielmassa keskeistä. Tutkielmassa esitetään sekä emoyrityksen että vallatun yrityksen vaihtoehtoiset akkulturaatiotavat. Myös kulttuurierojen vaikutusta akkulturaatioon käsitellään. Johtopäätöksinä tutkimuksissa todetaan, että onnistunut fuusio ei välttämättä vaadi yritysten kulttuurien sulautumista samankaltaisiksi, vaan kulttuurien yhteensovittaminen voi tapahtua erilaisilla integraation tasoilla. Ratkaisevaksi tekijäksi yhdistymisessä nousee se yhteisymmärryksen aste, jonka työntekijät voivat saavuttaa akkulturaatiosta sekä järkevästi toimeenpantu integraation toteuttaminen. Tärkeimmät lähteet ovat olleet Larssonin (1991) Barriers to Acculturation in Mergers and Acquisitions, Nahavandin ja Malekzadehin (1988) Acculturation in Mergers and Acquisitions, Buonon ja Bowditchin (1989) When cultures collide : The Anatomy of a Merger sekä Larssonin (1989) Organizational Integration of Mergers and Acquisitions: A Case Study of Realization of Synergy Potentials.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/11140
Date: 2000-01-12
Subject: fuusiot - yritykset
akkulturaatio - organisaatiokulttuuri


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.52Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record