Skolkuratorns syn på sin yrkesroll och rollkonflikter : rollförväntningar och samarbete i den mångprofessionella elevvårdsgruppen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11148
Title: Skolkuratorns syn på sin yrkesroll och rollkonflikter : rollförväntningar och samarbete i den mångprofessionella elevvårdsgruppen
Author: Rönnlund, Susanne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2007-05-11
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/11148
Thesis level: master's thesis
Abstract: Den här undersökningen behandlar skolkuratorns syn på sin yrkesroll. Fokuset finns på upplevda rollförväntningar och rollkonflikter. Skolkuratorerna är en viktig del av den mångprofessionella elevvårdsgruppen i högstadieskolorna och deras arbete påverkas av samarbetet med denna grupp. Det är viktigt att se på hurdan arbetssituation skolkuratorerna befinner sig i och hur eventuella rollkonflikter påverkar deras arbete. Undersökningen utfördes kvalitativt. Materialet samlades in genom temaintervjuer med sex skolkuratorer i svenskfinland. Kravet för skolkuratorernas deltagande i undersökningen var att de var medlemmar i en elevvårdsgrupp i en högstadieskola. Temaområden för intervjun var: elevvårdsgruppen, skolkuratorns arbete, rollförväntningar, rollkonflikter och samarbete. Resultaten analyserades enligt innehållsanalys. Resultaten visade att skolkuratorerna upplevde elevvårdsgruppen som en viktig grupp. Genom elevvårdsgruppen fick de det stöd som de behövde i sitt arbete. Skolkuratorn var något av en kontaktperson mellan t.ex. skolan och hemmet samt till övriga instanser utanför skolan. De var neutrala personer i skolan, som fanns till för att arbeta för elevernas bästa. Skolkuratorerna ansåg att det inte alltid var lätt att veta vilka förväntningar de övriga i elevvårdsgruppen hade på dem. Ju längre arbetserfarenhet skolkuratorerna hade, desto vanligare var det att arbetet bara rullade på och de reflekterade inte desto mer över andras rollförväntningar på dem. Rollkonflikter var förekommande, men det var inget som skolkuratorerna hade funderat speciellt mycket över. En konflikt som förekom hos alla skolkuratorer var att de upplevde att de hade alltför många rollkrav. Israel (1963) tar upp sex olika rollkonflikter medan McGrath (1984)tar upp olika rollbelastningar, rollkonflikter och oklara roller. Alla dessa kunde dock inte hittas i den här undersökningen bland skolkuratorer. Viktiga källor var: Israel (1963), "Socialpsykologi"; Biddle (1979), "Expectations, identities and behaviors"; McGrath (1984), "Groups- interaction and performance"; Sipilä-Lähdekorpi (2004), "Hirveesti tekijänsä näköistä. Koulukuraattorin työ peruskoulun yläluokilla".
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: skolkuratorer
yrkesidentitet
yrkesbild
roller
rollkonflikter
rollförväntningar
elevvård
elevvårdsgrupper
yrkesmångfald
mångprofessionellt samarbete
intervjuundersökning
kvalitativ forskning


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.84Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record