Imperiumin haamu : Venäläiskansallisen imperiumin idean heijastuminen Venäjän ulkopoliittiseen diskurssiin ja valtioidentiteettiin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11161
Title: Imperiumin haamu : Venäläiskansallisen imperiumin idean heijastuminen Venäjän ulkopoliittiseen diskurssiin ja valtioidentiteettiin
Author: Kukkola, Juha
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2004-11-08
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11161
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan kansainvälisen politiikan tutkimuksen konstruktivistiseen teoriaan nojaten Venäjän federaation valtioidentiteetin kehitystä suhteessa venäläiskansalliseen imperiumin ideaan presidentti Vladimir Putinin ensimmäisellä kaudella vuosina 2000-2004 Itsenäisten valtioiden yhteisön kehyksessä. Valtioidentiteetillä tarkoitetaan valtion itse ymmärrykseen sidottua rooli-identiteettiä kansainvälisessä järjestelmässä. Venäläiskansallinen imperiumin idea tarkoittaa maan poliittiseen kulttuuriin ja päättäjien ajatusmaailmaan sidottua historiallisesti sitkeää näkemystä Venäjän ympäristöstä, asemasta, menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Se on venäläinen versio imperialistisesta ajattelumallista. Tutkielmassa tarkastellaan, miten venäläiskansallinen imperiumin idea muotoutuu osaksi ulkopolitiikan diskurssia selontekojen kautta ja muokkaa tällä tavalla todellisuutta, Venäjän itse ymmärrystä ja kuvaa maailmasta. Toisin muotoiltuna tutkitaan kansallisen idean siirtymistä prosessitason kautta osaksi valtiojärjestelmän intersubjektiivista kulttuuria. Tavoitteena on selvittää, minkälaiseksi Venäjän valtioidentiteetti on muotoutunut IVY:n piirissä, ja mikä on ollut imperiumin idean merkitys tässä kehityksessä. IVY:n alue on valittu tutkimuskohteeksi, koska se on keisarillisen Venäjän ja Neuvostoliiton entisten imperiumien aluetta. Lisäksi on tarkemmin tarkasteltu Venäjän suhdetta IVY:n jäsenmaihin Ukrainaan, Valko-Venäjään ja Georgiaan. Putinin kausi on valittu tutkimuskohteeksi sen aikana esiintyneen vakautumisen ja nostalgian johdosta. Näin voidaan kiinnittää huomio 1990-luvulla esiintyneen kansallisen identiteettikriisin kehitykseen 2000-luvulla sekä vuoden 2000 ulkopoliittisen konseptin pragmaattisen realismin linjan muotoutumiseen käytännön selonteoissa. Tutkimusmenetelmänä on diskurssianalyysi ja lähteinä on käytetty Venäjän ulkoministeriön julkaisemia presidentin ja ulkoministeriön omia selontekoja. Analyysiä ovat ohjanneet venäläiskansallisen imperiumin ideasta johdetut löyhät hypoteesit, joiden täyttyminen osoittaisi idean läsnäolon. Hypoteesien todistamiseen on analyysissä pyritty identiteettiteoriasta ja kriittisestä geopolitiikasta johdettujen Minä - Toinen jaottelujen, tilan rakentamisen muotojen ja Venäjän omakuvan perusteiden eli luonteenpiirteiden, intressien ja ympäristön tarkastelun avulla. Näin on pyritty saamaan esiin ulkopoliittisissa selonteoissa vaikuttava koko diskurssien kenttä. Analyysin tuloksena voidaan sanoa Venäjän valtioidentiteetin rakentuvan pitkälti pragmaattisen realismin eli intressien taloudellisen ja sotilaalliseen turvallisuuteen liittyvän määrittelyn kautta. Venäjä on tällä hetkellä heikko ja sen tulee keskittyä vahvistumiseensa. Kansainvälinen ympäristö on kuitenkin täynnä globalisaation synnyttämiä vaaroja, joita vastaan Venäjä on liittoutunut taistelemaan yhdessä maailman muiden demokraattisten ja sivistyneiden valtioiden kanssa. IVY:n roolina on olla sekä yhtenäisyyden maantieteellinen ja historiallinen ylläpitäjä että konkreettinen yhteistyön toimintakenttä, joista jälkimmäinen oli selkeästi merkitykseltään heikompi. Venäjän roolina oli olla isoveli, edustaja ja integraation etumies. Venäjä kieltäytyy hegemonin asemasta, mutta pitää IVY:ä etupiirinään. Taloudelliset ja kulttuuriset intressit sitovat etupiiriä poliittisia voimakkaammin. Imperiumin idea on läsnä, mutta globalisaation muokkaamana ja vaiettuna.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Venäjä
ulkopolitiikka
konstruktivismi
imperiumi
IVY


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.39Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record