Fiscal Policy Co-ordination, Imperfect Labour Markets, and Monetary Union

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11194
Title: Fiscal Policy Co-ordination, Imperfect Labour Markets, and Monetary Union
Author: Kaitila, Ville
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-09-11
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/11194
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: This licentiate thesis analyses fiscal policy co-ordination under imperfect labour markets and monetary union. Fiscal policies may have positive and/or negative spillovers that may lead to welfare losses. These spillovers can be internalised through policy co-ordination. First, we discuss policy credibility, time-inconsistency, and commitment, and then make a survey of policy co-ordination literature. Finally we extend an existing model to analyse fiscal policy co-ordination in a static two-country macro-economic framework. We compare uncoordinated and co-ordinated fiscal policies in a Nash game and two Stackelberg games with first the governments and then the labour unions as leaders. The results are analysed as functions of the governments' inflation aversion. We interpret the Nash game and the game with the labour unions as Stackelberg leaders as regimes in which the governments are unable to commit to their fiscal policies. The results of these two games differ only slightly. Also, there is very little difference between the uncoordinated and co-ordinated cases. The results are different in the Stackelberg game with the governments as leaders. Here the governments are able to commit in the eyes of the labour unions. Compared to the other two games, commitment results in stricter fiscal policies, lower nominal wages, lower inflation, higher real wages, lower employment and output, and higher labour union utility. Also there is a difference between the uncoordinated and co-ordinated cases. Co-ordination leads to a less strict fiscal stance, higher inflation and nominal wages, lower real wages, higher employment and output, and lower labour union utility. According to the results, governments should either let the labour unions be leaders or co-ordinate their policies if they are leaders themselves. Meanwhile, the labour unions gain from letting the governments act as leaders, especially if the latter do not co-ordinate their fiscal policies. The best case is therefore not the same for the governments and the labour unions. Our results emphasise the benefits from fiscal policy co-ordination when the fiscal authorities are able to make a commitment to their policies. Lack of commitment neutralises any effects from fiscal policy co-ordination.Tässä lisensiaatintutkimuksessa analysoidaan finanssipolitiikan koordinaatiota epätäydellisten työmarkkinoiden ja rahaliiton oloissa. Finanssipolitiikalla voi olla positiivisia ja/tai negatiivisia ulkoisvaikutuksia, jotka saattavat johtaa hyvinvointitappioihin. Nämä ulkoisvaikutukset voidaan sisäistää päätöksenteossa politiikkakoordinaation avulla. Tarkastelemme aluksi politiikan uskottavuutta, aikaepäkonsistenttisuutta ja sitoutumista. Tätä seuraa politiikkakoordinaation kirjallisuuskatsaus. Lopuksi laajennamme erästä olemassa olevaa mallia analysoidaksemme finanssipolitiikan koordinaatiota staattisessa kahden maan makromallissa. Vertaamme koordinoimatonta ja koordinoitua finanssipolitiikkaa Nash-pelissä ja kahdessa Stackelberg-pelissä, joissa ensin hallitukset ja sen jälkeen ammattiyhdistysliikkeet toimivat johtajina. Tulokset on analysoitu hallitusten inflaatioaversiivisuuden funktiona. Tulkitsemme Nash-pelin ja ay-liikkeiden johtaman Stackelberg-pelin tilanteiksi, joissa hallitukset eivät pysty sitoutumaan harjoittamaansa finanssipolitiikkaan. Näiden kahden pelin tulokset eroavat vain vähän toisistaan. Lisäksi koordinaatiolla on hyvin vähän vaikutusta tuloksiin. Tulokset eroavat kuitenkin edellisistä, kun hallitukset toimivat Stackelberg-johtajina. Tällöin hallitukset pystyvät sitoutumaan finanssipolitiikkaansa. Verrattuna kahteen muuhun peliasetelmaan, sitoutuminen johtaa tiukempaan finanssipolitiikkaan, alhaisempiin nimellispalkkoihin, alhaisempaan inflaatioon, korkeampiin reaalipalkkoihin, alhaisempaan työllisyyteen ja tuotantoon sekä korkeampaan ay-liikkeiden hyötytasoon. Lisäksi koordinoitu ratkaisu eroaa koordinoimattomasta. Verrattuna koordinoimattomaan ratkaisuun, koordinointi johtaa kevyempään finanssipolitiikkaan, korkeampaan inflaatioon ja nimellispalkkoihin, alhaisempiin reaalipalkkoihin, korkeampaan työllisyyteen ja tuotantoon sekä alhaisempaan ay-liikkeiden hyötytasoon. Tulosten mukaan hallitusten pitäisi joko antaa ay-liikkeiden toimia Stackelberg-johtajina tai koordinoida finanssipolitiikkaansa, jos ne toimivat itse johtajina. Sen sijaan ay-liikkeen kannattaa antaa hallitusten toimia johtajina erityisesti, jos ne eivät koordinoi finanssipolitiikkaansa. Paras tilanne on siten eri hallituksille ja ay-liikkeille. Tulokset korostavat finanssipolitiikan koordinoinnin hyötyä, kun politiikan harjoittajat pystyvät sitoutumaan harjoittamaansa politiikkaan. Sitoutumisen puuttuminen neutraloi finanssipolitiikan koordinaation vaikutukset.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: fiscal policy
policy co-ordination
monetary union
imperfect labour markets
commitment
finanssipolitiikka
politiikkakoordinaatio
rahaliitto
epätäydelliset työmarkkinat
sitoutuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.59Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record