Työnhakijoiden arvot ja itsetunto rekrytoijan valintapäätökseen vaikuttavana tekijänä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11199
Title: Työnhakijoiden arvot ja itsetunto rekrytoijan valintapäätökseen vaikuttavana tekijänä
Author: Bergholm, Kati
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2001-04-18
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11199
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin Fortumiin Internetin kautta avoimen tai kesätyöhakemuksen lähettäneiden työnhakijoiden arvoja ja itsetuntoa yleisellä tasolla sekä kesätyöntekijöiksi hakeneiden henkilöiden arvojen ja itsetunnon merkitystä rekrytoijan valintapäätökseen vaikuttavina tekijöinä. Tutkielmassa nojauduttiin Schwartzin arvojen määritelmään. Schwartzin teoria kuvaa arvojen yleismaailmallista rakennetta. Tutkimuksessa käytetty kvalitatiivinen aineisto kerättiin Fortumin Internet-työhakemustietokannan sihteeri-, IT- ja kunnossapitotyöhakemuksista. Kvantitatiivista otosta varten osoitetiedot kerättiin Internet-työhakemustietokannasta. Otokselle lähetettiin kyselylomake, joka sisälsi taustakysymys-, itsetunto- ja arvokysymysosion. Arvokysymyksiin annetut vastaukset standardoitiin. Tehtäviä analyysejä varten muodostettiin sekä arvotyyppejä että arvoulottuvuuksia kuvaavat summamuuttujat Schwartzin jaottelun mukaan. Itsetuntoa mitattiin kahdella asteikolla, Shostromin ja Rosenbergin itsetuntomittareilla. Mittareille suoritettiin faktorianalyysi. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että Fortumiin valituksi tulleet henkilöt (kesätyönhakijat ja avoimella hakemuksella hakeneet) arvostivat perinteet- ja hengellisyys-arvotyyppejä valitsematta jääneitä työnhakijoita enemmän. Sihteeri-,IT- ja kunnossapitotyönhakijoiden arvomaailma poikkesi toisistaan monien arvotyyppien ja arvoulottuvuuksien kohdalla merkitsevästi. Itetunnoltaan heikot työnhakijat arvostivat perinteet-arvotyyppiä enemmän kuin ne, joilla oli hyvä itsetunto. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure on values: theoretical ad-vances and empirical tests in 20 countries. Teoksessa M. P. Zanna. (toim.): Advances in experimental psychology. 25, 1-65. San Diego: Academic Press. Myyry, L. & Helkama, K. (2001). University students´ value priorities and emotional em-pathy. Educational Psychology, 21 (1), 25-40.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: arvot
itsetunto
rekrytointi
Internet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.70Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record