Human Security and Sovereignty : Case of Canada’s Foreign Policy for Human Security

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11203
Title: Human Security and Sovereignty : Case of Canada’s Foreign Policy for Human Security
Author: Sykes, Kirsi-Mari Kristiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2006-12-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11203
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä pro gradu -tutkielma on teksti- ja käsitteellinen analyysi, jonka aiheena on inhimillinen turvallisuus Kanadan ulkopolitiikan osana. Tutkimuksen viitekehyksenä toimivat suvereniteetti-käsite ja inhimillisen turvallisuuden käsite. Inhimillisellä turvallisuudella tarkoitetaan yksilön turvaamista, kun taas valtion suvereniteetti viittaa valtion turvallisuuteen. Yhä yhtenäisemmässä maailmassa tavanomainen suvereniteetti käsitys ei enää riitä. Tutkimuksen keskeinen argumentti onkin, että inhimillinen turvallisuus voi parhaimmillaan täydentää tavanomaista suvereniteetti-käsitettä. Täten suvereniteetti ja inhimillinen turvallisuus muodostavat laajemman turvallisuuskäsitejatkumon. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa miksi Kanada on ottanut inhimillisen turvallisuuden ulkopoliittiselle agendalleen sekä miten tämä on vaikuttanut Kanadan ulkopolitiikkaan. Tutkimuskysymykseen vastataan ensiksi analysoimalla niin suvereniteetti-käsitettä, kuin inhimillisen turvallisuudenkin käsitettä. Seuraavaksi käsitellään Kanadan poliittista roolia rauhanturvaajamaana sekä vauraana länsimaana joka käyttää niin sanottua pehmeää valtaa (soft power). Tämä rooli on omalta osaltaan vaikuttanut Kanadan päätökseen sisällyttää inhimillinen turvallisuus osaksi kokonaisvaltaista ulkopolitiikkaansa. Lisäksi Kanadan multilateraalinen diplomatia on ollut tärkeä tekijä. Kolmanneksi, tutkimuksessa analysoidaan Kanadan viittä inhimillisen turvallisuuden ulkopolitiikalle asetettua päätavoitetta. Nämä ovat siviilien suojelu konflikteissa, rauhanturvaamisoperaatioiden hoitaminen, konfliktien ehkäisy, hyvä hallinto ja vastuuvelvollisuus sekä julkinen turvallisuus. Tutkimuksessa identifoidaan kolme pääkohtaa joilla inhimillisen turvallisuusden agenda on vaikuttanut Kanadan ulkopolitiikkaan. Ensin, Kanadan entisen ulkoministerin Lloyd Axworthyn työ jätti inhimillisen turvallisuuden osaksi Kanadan kokonaisvaltaista ulkopolitiikkaa. Ilman Axworthyn ideologista panosta, inhimillinen turvallisuus ei ehkä olisi noussut yhtä tärkeäksi osaksi Kanadan ulkopolitiikkaa. Toinen tärkeä virstanpylväs oli Kanadan valtion sponsoroima raportti, Responsibility to Protect – Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty vuonna 2001. Raportti asettaa tavoitteeksi siviilien turvaamisen, siis inhimillisen turvallisuuden lisäämisen. Kolmanneksi, Kanada on ollut johtoasemassa inhmillisen turvallisuuden edistämisessä maailmassa. Tärkeimmät saavutukset ovat muunmuassa maamiinat kieltävä sopimus sekä kansainvälinen rikostuomioistuin. Nämä saavutukset ovat tuoneet Kanadalle uskottavuutta niin kansainvälisesti. Tutkimuksessa päätellään, että Kanada on edistänyt inhimillistä turvallisuutta erinomaisesti johtoasemallaan. Puutteita kuitenkin on taloudellisten investointien osalta ja eritoten puolustusvoimien rauhanturvaamisoperaatioiden rahoituksessa ja kehitysapubudjetissa. Primääriaineistona tutkimuksessa on käytetty Kanadan valtion asiakirjoja, Kanadan ulkoministeriön verkkosivuja sekä McRaen ja Hubertin kirjaa Human Security and the New Diplomacy. Sekundääriainesto koostuu alan lehdistä, kansalaisjärjestöjen verkkosivustoista sekä YK:n eri alajärjestöjen asiakirjoista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: turvallisuus
inhimillinen turvallisuus
ulkopolitiikka
Kanada
sisäinen turvallisuus
turvallisuuspolitiikka
suvereniteetti
diplomatia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.25Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record