Trust as a Decision - The Problems and Functions of Trust in Luhmannian Systems Theory

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11205
Title: Trust as a Decision - The Problems and Functions of Trust in Luhmannian Systems Theory
Author: Jalava, Janne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2006-02-25
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11205
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Työn tarkastelun kohteena on Niklas Luhmannin (1927-1998) luottamuksen käsite. Erityisesti Janne Jalava on kiinnostunut siitä, miten Luhmannin luottamuksen käsite toimii kehittyneen systeemiteorian kontekstissa. Tämä johtuu siitä, että Luhmann kirjoitti luottamusta käsittelevän pääteoksensa (Vertrauen) jo vuonna 1968 ja hänen systeemiteoriaa tarkasteleva pääteos, Soziale Systeme, ilmestyi vasta vuonna 1984. Jalava lähestyy luhmannilaista luottamuksen problematiikkaa viidestä eri näkökulmasta. Ensin hän tarkastelee Luhmannin omaa luottamusteoriaa. Vaikka työn pääongelmana on tarkastella luottamuksen käsitettä, jakaa Luhmann omissa kirjoituksissaan luottamusproblematiikan kolmeen käsitteeseen: luottamukseen (trust), luottavaisuuteen (confidence) ja tuttuuteen (familiarity). Jalava pohtii myös Luhmannin luottamusproblematiikan kannalta olennaisia teoreettisia vaikuttajia (Talcott Parsons ja Georg Simmel) sekä Luhmannin luottamusteorian nykyistä sosiologista merkitystä. Tämän jälkeen Jalava analysoi sitä, miten Luhmannin varhainen luottamusteoria toimii kehittyneen systeemiteorian kontekstissa. Erityisesti Jalava pohtii riskien ja kommunikaation vaikutusta luhmannilaisten luottamuskäsitteiden sosiologiseen käyttökelpoisuuteen. Neljänneksi keskitytään muukalaisuuden ja luottamuksen välisiin suhteisiin. Keskeinen kysymys on: Miten yleistynyt muukalaisuus ja terrorismi vaikuttavat tämän päivän luottamusproblematiikkaan? Seuraavaksi työssä tarkastellaan luottamusta systeemien ja organisaatioiden tasolla ja pohditaan luottamuksen ja luottavaisuuden problematiikkaa hyvinvointivaltion kontekstissa. Jalava näkee hyvinvointivaltion syklisenä kokonaisuutena, joka koostuu kansasta, politiikasta ja hallinnosta. Erityisesti hän pohtii sitä, miten luottavaisuus kansan ja politiikan välillä rakentuu. Työssä tutkitaan myös vanhusten hoivasysteemiä, joka on Jalavan analyysin mukaan vähitellen kehittynyt hyvinvointivaltiollisen inkluusion myötävaikutuksella. Tässä yhteydessä Jalava pohtii hoivasysteemin systeemiteoreettisia ongelmia ja sitä, onko kuitenkin mielekkäämpää tarkastella hoivaa erilaisten organisaatioiden avulla ja täten kyseenalaistaa hoivan systeemiluonne. Työn lopussa analysoidaan myös hoivaajan ja hoivattavan välistä luottamusproblematiikkaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: luottamus
systeemiteoria
organisaatiot
muukalaisuus
toiseus
terrorismi
hyvinvointivaltio
hoivatyö
vanhukset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.82Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record