Optimaalinen pankkisääntely - Esimerkkinä pankkien uudistuva vakavaraisuuskehikko

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11208
Title: Optimaalinen pankkisääntely - Esimerkkinä pankkien uudistuva vakavaraisuuskehikko
Author: Koikkalainen, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-04-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11208
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee optimaalista pankkisääntelyä .Tutkielman tavoitteena on tarkastella, kuinka uudistumassa oleva pankkien vakavaraisuuskehikko keskustelee pankkisääntelyn olemassaolon oikeutukseen ja optimaaliseen pankkisääntelyyn liittyvän teorian kanssa. Tutkielmani aluksi tarkastelen lyhyesti pankkitoimintaa. Käyn läpi informaation epätäydellisyyteen liittyvät pankin tärkeimmät tehtävät. Lisäksi tarkastelen pankin toimintaan kohdistuvia riskejä. Huomio kiinnittyy erityisesti systeemi- ja tartuntariskeihin, joita vastaan ei voida rahoitusmarkkinoiden normaaleilla toiminnoilla suojautua. Näiden rahoitusmarkkinoiden epätäydellisyyksien pohjustamana tarkastelen pankkisääntelyn olemassaoloa modernin yrityksen talousteorian ja pankkisääntelyn tavoitteiden avulla. Tärkeimpänä pankkisääntelyn tehtävänä voidaan nähdä olevan pankkitoiminnan vakauden ja sitä kautta tallettajien etujen turvaamisen. Ensisijaisena tallettajien etujen turvaajana toimii talletussuojajärjestelmä. Talletussuojajärjestelmää tarkastelen tutkielmassani erityisesti moraalikadon aiheuttajana. Koska talletussuojajärjestelmä on lähes kaikkialla maailmassa pakollinen, on tässä yhteydessä syytä pohtia muun pankkisääntelyn keinoja talletussuojajärjestelmän aiheuttaman moraalikadon pienentämiseksi. Tämä pohdinta perustuu tutkielmassani Bhattacharya ym. (1998) artikkeliin. Yhteistä kaikille näille keinoille on tehokkaiden kannusteiden luominen pankin johdolle. Tutkielmani neljännessä luvussa käyn läpi Dewatripont'n ja Tirolen (1994) pankin johdon, osakkeenomistajien sekä valvojan kannustimia selittävän optimaalisen pankkisääntelyn mallin. Mallissa pankkivalvonta perustellaan tallettajien suojaamisen tarpeella ja ulkoisen valvojan väliintuloa tarvitaan johdon lisäkannustimeksi. Paras tapa maksimoida johdon toiminnasta riippuvainen pankin voitto ja turvata pankin vakavaraisuus, on antaa johdolle työrauha pankin menestyessä hyvin ja päinvastaisessa tilanteessa uhata ulkoisella kontrollilla. Tutkielmani lopuksi käyn läpi uudistumaasa olevan pankkien vakavaraisuuskehikon tarpeet, tavoitteet sekä rakenteen. Uudistuksen säännöksien vertaaminen Bhattacharyan ym. (1998) moraalikadon vähentämiskeinoihin ja Dewatripont'n ja Tirolen (1994) optimaalisen pankkisääntelyn malliin osoittaa, että vakavaraisuuskehikko luo tehokkaita kannustimia eri osapuolille niin, että talletussuojan aiheuttamat moraalikadon ongelmat minimoituvat. Tärkeimmät lähteet: BHATTACHARYA, S. - BOOT, A. W. A. - THAKOR, A. V. (1998): The Economics of bank Regulation. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 30, No. 4 November. DEWATRIPONT, M. - TIROLE, J. (1994): The Prudential Regulation of Banks. Cambridge, MA: MIT Press. DEWATRIPONT, M. - TIROLE, J. (1994): A Theory of Debt and Equity: Diversity of Securities and Manager-Shareholder Congruence. Quarterly Journal of Economics 109, 1027-1054 Basel Committee on Banking Supervision (1999): The New Capital Adequacy Framework. Consultative Document. BIS, June.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: pankkisääntely
vakavaraisuus
talletussuojajärjestelmä
systeemiriski


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record