Inflaation ennustustavoite keskuspankin ensisijaisena tavoitteena: merkitys rahapolitiikan strategialle ja välitavoitteille

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11209
Title: Inflaation ennustustavoite keskuspankin ensisijaisena tavoitteena: merkitys rahapolitiikan strategialle ja välitavoitteille
Author: Vuorikallio, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-11-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11209
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradun keskeiset elementit ovat inflaatiotavoite ja inflaation ennustaminen. Ennustamisella viitataan siihen, mitä keskuspankin inflaatioennustus tarkoittaa ja mitä päätelmiä inflaatioennustuksen avulla voidaan tehdä keskuspankin inflaatiotavoitteen kannalta. Tutkimusongelmana on tarkastella, mitä inflaatioennustukset merkitsevät keskuspankin rahapolitiikan strategian ja rahapoliittisten toimenpiteiden kannalta käytännössä. Keskuspankilla on jokin ensisijainen tavoite, jonka toteuttamiseen se on sitoutunut vahvemmin kuin muihin tavoitteisiin. Ensisijaiseen tavoitteeseen pyrkiessään keskuspankki käyttää muita muuttujia välitavoitteinaan ja pyrkii näiden avulla saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen primääriselle tavoitteelleen. Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan suurimmaksi osaksi yleistä inflaation ennustusteoriaa edellä mainitussa kehikossa, vaikka saadut tulokset ulotetaankin myöhemmin koskemaan myös Euroopan keskuspankkia. Voidaan osoittaa, että inflaatiotavoite vastaa inflaation ennustustavoitetta. Keskuspankin päämääränä on tällöin minimoida inflaatioennustuksen ja havaitun todellisen inflaation välinen erotus. Tärkeä elementti rahapolitiikan käytännön toteuttamisessa on siten käytetty inflaation ennustusmalli. Vakaita hintoja tulevaisuudessa kohtaavista uhkista käytetään eri indikaattoreita, joista EKP:n rahapolitiikan strategian -linjauksessa on tärkeimmäksi mainittu nimellisen rahan määrän kasvuvauhti. Erään inflaation ennustusmallin sovelluksen, P*-mallin, avulla on kuitenkin osoitettavissa, että tulevien hintojen kehityksen kannalta nimellisen rahan määrän kasvua parempi indikaattori on reaalinen rahavaje, koska nimellinen suure ei sisällä inflaatioennusteen ja inflaatiotavoitteen välisestä erosta mitään sellaista uutta informaatiota, joka ei jo sisältyisi reaaliseen rahavajeeseen. Reaalinen rahavaje voidaan tulkita reaalisen rahan kysynnän epätasapainoksi ja se määritellään todellisten reaalisten rahatasapainojen ja pitkän aikavälin reaalisten rahatasapainojen välisenä erotuksena. Rahatasapainoja puolestaan kuvataan nimellisen rahan määrän ja todellisten sekä pitkän aikavälin hintatasojen välisellä erotuksella. P*-mallilla laaditut inflaatioennustukset osoittautuvat tietyin varauksin tehokkaammiksi ja luotettavimmiksi kuin nimellisen rahan määrän kasvuvauhdin perusteella laaditut inflaatioennustukset. Johtopäätöksenä esitetään, että EKP:n tulisi muokata rahapolitiikan strategiaansa ja erityisesti sen pilareita tutkielmassa saatujen tuloksien suuntaan korostaen reaalisen rahavajeen merkitystä tulevien hintojen kehitystä arvioitaessa. Tulokset on esitetty sekä johdetun teorian että sen varaan tehtyjen empiiristen tutkimusten muodossa. Molemmat tukevat reaalisen rahavajeen käyttöä inflaatioennustuksissa. Lopuksi verrataan EKP:n kirjoitushetkellä julkaisemia inflaatioennustuksia todelliseen inflaatioon ja päätellään, että ennustuksien laadinnassa keskuspankin nykyisin käyttämällä ennustusmallilla ei ole osuttu kovin tarkkaan todellisiin arvoihin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: inflaatiotavoite
inflaation ennustustavoite
reaalinen rahavaje
reaalisen rahan kysynnän epätasapaino
nimellisen rahan määrän kasvu
tehoton indikaattori
Euroopan keskuspankki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record