Julkisuuden vankina : Haastattelututkimus sensaatiojournalismin pelisäännöistä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/11212
Title: Julkisuuden vankina : Haastattelututkimus sensaatiojournalismin pelisäännöistä
Author: Pelkonen, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Department of Communication
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkielman tavoitteena on selventää suomalaisen sensaatiojournalismin pelisääntöjä sensaatiolehdissä työskentelevien toimittajien näkökulmasta. Pelisäännöillä tarkoitan tutkimuksessani niitä periaatteita ja toimintatapoja, joilla sensaatiolehtien jutut syntyvät. Erityisen kiinnostunut olin siitä, miten sananvapauden ja yksityisyyden suojan välinen suhde määräytyy kaupallisten periaatteiden ohjaamassa mediamaailmassa. Teoreettisessa osassa luon katsauksen tabloidilehtien ja niiden suomalaisten vastineiden, eli sensaatiolehtien, historiaan. Sensaatiojournalismia Suomessa harjoittavat Iltalehti, Ilta-Sanomat, Hymy, OHO! ja 7 Päivää -lehti. Tarkastelen myös tabloidisaatio-keskustelua ja tabloidisaatiolle tyypillisiä kehityspiirteitä, kuten lehtien sisällön henkilöitymistä ja intimisoitumista. Lisäksi esittelen suomalaisen journalismin itsesääntelyä ja ulkoista sääntelyä sekä niiden välistä suhdetta. Keskeisiä kotimaisia tutkimuksia oman tutkimukseni kannalta ovat muun muassa Juha Herkmanin (2005) väitöskirja Kaupallisen television ja iltapäivälehtien avoliitto. Median markkinoituminen ja televisioituminen sekä Päivi Tiilikan (2007) väitöskirja Sananvapaus ja yksilönsuoja, lehtiartikkelin aiheuttaman kärsimyksen korvaaminen. Ulkomaisista tabloidisaatiota käsittelevistä teoksista tärkeänä lähteenäni on toiminut muun muassa Colin Sparksin ja John Tullochin (2000) Tabloid Tales. Global Debates over Media Standards. Tutkimusmenetelmänä käytin teemahaastattelua. Haastattelin kahdeksaa sensaatiolehdissä työskentelevää toimittajaa. Analyysini muodostui usean eri vaiheen jälkeen, joiden aikana laadin teemakortistoja ja luokittelurunkoja. Analyysimenetelmäni pohjautuu Hirsjärven ja Hurmeen (2000) sekä Eskolan ja Suorannan (2005) näkemyksiin laadullisen aineiston analysointitavoista. Tutkimukseni valossa sensaatiojournalismin toimintalogiikka näyttäytyy varsin kovana ja armottomana. Eettistä harkintaa tärkeämmän sijan sensaatiolehden toimittajan arjessa näyttäisivät saavan pohdinnat siitä, täyttääkö toiminta lain asettamat edellytykset. Yleisellä kiinnostavuudella ja ns. hiljaisella suostumuksella perustellaan esimerkiksi journalistin etiikan näkökulmasta arveluttavalta vaikuttavien juttujen julkaisemista. Ilmaiset etelänmatkat ja haastatteluista saatavat rahapalkkiot houkuttavat julkisuuden henkilöitä helposti mukaan peliin, jossa varomattoman käy ennen pitkää huonosti. Avautumalla kerran yksityisasioistaan, julkisuuden henkilön katsotaan antavan suostumuksen yksityisasioidensa käsittelyyn jatkossakin. Mahdollisuudet vetäytyä julkisuudesta ovat varsin vähäiset, jos sinne kerran on astunut. Pärjätäkseen julkisuudessa, julkisuuden henkilöiden tulisikin toimittajien mukaan perehtyä pelin sääntöihin. Toimittajat antoivat mielellään toimintaohjeita muille, mutta he olivat selvästi haluttomampia pohtimaan oman toimintansa eettisiä rajoja.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/11212
Date: 2007-12-10
Subject: sensaatiolehdet
journalismi -- etiikka
julkisuuden henkilöt
lehdistökirjoittelu
tabloidisaatio
viihteellistyminen
yksilönsuoja
yksityiselämä
yksityisyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.26Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record