Laumakäyttäytyminen taloudellisessa päätöksenteossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11230
Title: Laumakäyttäytyminen taloudellisessa päätöksenteossa
Author: Poikkeus, Pasi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-10-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11230
Thesis level: master's thesis
Abstract: Laumakäyttäytyminen taloudellisessa päätöksenteossa tarkoittaa rationaalisen päätöksentekijän käyttäytymismallia, jossa hän tekee omat päätöksensä häntä edeltäneiden päätöksentekijöiden tekemien päätösten perusteella, eikä esimerkiksi omaan henkilökohtaiseen informaatioonsa perustuen. Laumakäyttäytymiseen taipuvainen päätöksentekijä siis yksinkertaisesti kopioi häntä edeltäneiden päätöksentekijöiden tekemiä päätöksiä, vaikka hän ei varmuudella tiedä, ovatko häntä edeltäneet päätöksentekijät tehneet oikean päätöksen. Syy laumakäyttäytymiselle voi olla esimerkiksi informaation mahdollinen epätasainen jakautuminen taloudessa tai päätöksentekijän huoli omasta työmarkkina-asemastaan. Laumakäyttäytymisen seurauksena taloudessa tehtävät päätökset voivat olla esimerkiksi vallitsevien investointiteorioiden vastaisia ja aiheuttaa siten muun muassa tehottomuutta resurssien kohdentumisessa. Tutkielma käsittelee aihepiiriä etenkin Scharfsteinin ja Steinin vuonna 1990 sekä Banerjeen vuonna 1992 julkaisemien teoreettisten mallien pohjalta erityisesti pääomamarkkinaympäristössä. Lisäksi tutkielmassa käsitellään laumakäyttäytymisestä tehtyjen empiiristen tutkimusten tuloksia sekä laumakäyttäytymisen vaikutuksista käytyä keskustelua. Tutkielmassa käsiteltävän aineiston perusteella laumakäyttäytymiseen taloudellisessa päätöksenteossa liittyvät merkittävimmät riskit ovat taloudellisten päätösten mahdollinen mielivaltaisuus sekä sen mahdolliset negatiiviset vaikutukset sosiaaliseen hyvinvointiin. Toistaiseksi aihepiiristä julkaistut empiiriset tutkimukset eivät kuitenkaan pysty kiistatta osoittamaan laumakäyttäytymisen esiintymistä - ainakaan kehittyneillä pääomamarkkinoilla.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: laumakäyttäytyminen
taloudellinen päätöksenteko
pääomamarkkinat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.44Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record