Uhri ja kiduttaja : Freudin ja Deleuzen teoriat masokismista

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/11323
Title: Uhri ja kiduttaja : Freudin ja Deleuzen teoriat masokismista
Author: Lemetti, Juhana
Contributor: University of Helsinki
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkielman aiheena on kaksi erilaista teoriaa masokismista. Sigmund Freudin psykoanalyyttinen teoria ja Gilles Deleuzen näkemys, joka yhdistää psykoanalyyttiseen teoriaan filosofisia ja kirjallisia elementtejä. Freudin psykoanalyyttinen teoria masokismista (kliininen teoria masokismista) lähtee oletuksesta, että masokismi on häiriötila, jonka syyt ovat ihmisen kehityksessä. Teorian mukaan masokismi voidaan käsittää sisäänpäin kääntyneeksi aggressioksi tai, toisin ilmaistuna, kuolemanvietin ilmenemiseksi ihmisessä. Masokismi on psykoanalyyttisen teorian mukaan aina sidoksissa sadismiin. Sadismin muuntumisen masokismiksi aiheuttaa syyllisyyden tunto. Sadismin ja masokismin muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan sadomasokismiksi, Deleuze kritisoi psykoanalyyttisen teorian sadomasokismi käsitettä ja pyrkii osoittamaan, että sadismi ja masokismi ovat kaksi erilaista ilmiöitä ja toimimisen tapaa, joita ei voi yhdistää. Hänen mukaansa emme voi ymmärtää masokismia, jos tutkimme sitä vain psykoanalyysin näkökulmasta. Masokismi on - aivan kuten sadismikin - kirjallisuuteen sidoksissa oleva ilmiö, jonka ymmärtämisen edellytyksenä on Leopold von Sacher-Masochin tuotannon tunteminen ja analyysi (kirjallinen teoria masokismista). Tutkielma etenee kliinisen teorian kautta kirjalliseen. Deleuzen esittämiä argumentteja arvioidaan ja tarkennettaan käyttäen hyväksi Sacher-Masochin kirjallista tuotantoa. Lisäksi esitellään dekadenssin käsite ja tutkitaan sen ilmenemistä Sacher-Masochin tuotannossa. Deleuzen kritiikki osoittaa, että puhtaan psykoanalyyttinen tarkastelutapa on yksipuolinen ja yksinkertaistava. Molempien teorioiden puutteena on vajavainen kiduttajan ja uhrin toimijatyppien analyysi. Kun masokismia ja sadismia käsitellään näiden tyyppien kautta, tulee niiden erilaisuus selkeästi esiin. Lopuksi kliinistä ja kirjallista teoriaa tutkitaan suhteessa perversion käsitteeseen. Masokismi voidaan ymmärtää perverssiksi toiminnaksi. Perverssi toiminta eroaa akraattisesta ja supererogatorisesta toiminnasta, ja masokismista voidaan löytää motivaatioperusta perverssille valinnalle. Tutkielman keskeiset lähteet jakaantuvat kolmeen osaan: 1. Sigmund Freudin kirjoitukset Drei Abhandlungen zur Sexualtheolie, Ein Kind wird geschlagen ja Das ökonomische Problem des Masochismus; 2. Gilles Deleuzen essee Le froid et de cruel; 3. Leopold von Sacher-Masochin teokset, erityisesti Venus im Pelz.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/11323
Date: 1999-09-01
Subject: Freud, Sigmund
Deleuze, Gilles
masokismi - psykoanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record