Idrottsförbundens statsanslag: En studie av vad som påverkar idrottsförbundens statsanslag

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11351
Title: Idrottsförbundens statsanslag: En studie av vad som påverkar idrottsförbundens statsanslag
Author: Ruuskanen, Tove
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-09-08
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/11351
Thesis level: master's thesis
Abstract: Syftet med min Pro Gradu avhandling var att reda ut finska statens idrottspolicy och se hur den förverkligas för idrottsförbundens del. Jag ville reda ut på vilka grunder de olika idrottsförbunden får sina statsanslag. Min hypotes var att idrottsförbunden med stort medlemsantal, OS-grenar, internationellt märkvärdiga ”manliga” idrottsgrenar med finsk framgång är de förbund som får största anslagen. Jag gjorde en kvantitativ implementationsstudie som var förklarande. Min beroende variabel var statsanslaget för idrottsförbunden. Mina oberoende variabler var: medlemsantal, jämställdhet, framgång, internationell märkvärdighet, OS-gren/Icke-OS-gren, Lagsport/Individ- eller paridrott, svårighetsgraden att hålla på med en idrottsgren, antidoping och samhälleligt ansvar. De två sistnämnda variablerna har jag inte gjort en kvantitativ undersökning av, eftersom det inte ännu finns förutsättningar för deras inverkan på statsanslaget. Min centrala teori som jag baserade min studie på är policyanalysen och speciellt en fas i denna, det vill säga implementeringen. Jag använde mig främst av Rune Premfors teori som är indelad i sju olika faser: problem, alternativ, rekommendation, beslut, genomförande, utvärdering och återföring. Utöver policyanalysen använde jag mig av statens idrottspolicy: idrottslagen, -förordningen, Finlands Idrotts rf:s utsatta värderingar och regler för lagförbunden och också fördelningsprocessen av statsbolagets Veikkaus tipspengar för att få en bakgrund till min egen studie. Resultatet jag kom fram till var att av de av staten utsatta variablerna: medlemsantal, jämställdhet, framgång och internationell märkvärdighet, påverkar medlemsantalet och internationell märkvärdighet statsanslaget, medan jämställdhet och framgång inte påverkar statsanslaget. Av mina egna variabler, det vill säga OS- eller icke OS gren, lagsport eller individ- eller paridrott och svårighetsgraden att hålla på med en idrottsgren, får OS-grenarna betydligt större anslag än de lagförbund som inte är representerade i OS. Antidoping har en betydelse då när flera idrottare från ett förbund blivit fast för doping, men antidopingverksamhet är relativt nytt och kommer troligtvis att ha mer betydelse i framtiden och samma gäller de variabler som ingår i samhälleligt ansvar.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: liikuntapolitiikka - analyysi
urheilujärjestöt
määrärahat
toimeenpano
policy-analys
implementering
idrottspolicy
idrottspolitik
idrottsförbund


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.86Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record