Tuotekehittely, jäljittely ja talouskasvu

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11419
Title: Tuotekehittely, jäljittely ja talouskasvu
Author: Sundström, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-04-28
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11419
Thesis level: master's thesis
Abstract: Teknologinen kehitys on yksi merkittävin talouskasvua lisäävä tekijä. Teknologisella kehityksellä tarkoitetaan uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä eli innovointia, mutta sillä voidaan myös tarkoittaa muualla kehitetyn teknologian omaksumista eli jäljittelyä. Kansantalouden kasvuteoriaan liittyvä alan kirjallisuus käsittelee jäljittelyä usein tuotekehittelyä ja talouskasvua haittaavana tekijänä, tai sen vaikutus talouskasvua käsittelevissä malleissa ja tutkimuksissa on kokonaan sivuutettu. Tässä Pro gradu –tutkielmassa tarkastellaan ja analysoidaan sekä tuotekehittelyn että jäljittelyn vaikutuksia talouskasvuun kahden eri tuotantomallin pohjalta. Monopolistinen tuotantomalli, joka perustuu Paul S. Segerströmin (1991) artikkeliin ”Innovation, imitation, and economic growth”, tarkastelee tuotekehittelyn ja jäljittelyn vaikutuksia taloudessa, jossa tuottajat toimivat aina monopolistisesti ja jossa yrityksiä kannustaa jäljittelyyn tulevat kolluusio-voitot. Kilpailullinen tuotantomalli, joka puolestaan seurailee Toshihiko Mukoyaman (2003) artikkelia ”Innovation, imitation, and growth with cumulative technology”, olettaa talouden teknologian kumulatiiviseksi, jossa tuotekehittelijäksi pääsee ainoastaan jäljittelyn kautta. Tuotekehittelyyn yrityksiä kannustaa molemmissa tuotantomalleissa toimialan monopoliasema ja monopolivoitto. Vaikka tutkimuskysymys muodostuukin sekä tuotekehittelyn että jäljittelyn vaikutuksista talouskasvuun, on tutkielman painopiste ennen kaikkea jäljittelyn vaikutuksissa. Talouskasvulle johdetaan dynaaminen yleisen tasapainon kasvumalli, jossa tuotekehittely ja jäljittely ovat sisäsyntyisiä. Tästä johtuen molempia tuotantoaktiviteetteja ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta tarkastellaan rinnan talouskasvun prosessissa. Vakaan kasvu-uran tasapainotiloja ja komparatiivista statiikkaa hyödyntäen tutkielmassa analysoidaan myös valtion teknologiapolitiikan (subventioiden) vaikutuksia tuotekehittelyn ja jäljittelyn intensiteetteihin ja edelleen talouskasvuun. Tutkielmassa osoitetaan, että sekä tuotekehittelyllä että jäljittelyllä on talouskasvua kiihdyttävä vaikutus. Jäljittelyn positiivista vaikutusta talouskasvuun perustellaan talouden innovointisektorin kasvulla. Myös valtion subventoimalla tuotekehittelyllä todetaan olevan talouskasvua kiihdyttävä vaikutus, mutta toisaalta tämä saattaa johtaa toimialojen vinoumaan kasvavan monopolisektorin myötä. Jäljittelyä subventoimalla valtio voi puolestaan lisätä talouden dynaamista suorituskykyä ja kiihdyttää talouskasvua, kun talouden teknologia oletetaan kumulatiiviseksi ja jäljittelyn määrä alussa vähäiseksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tuotekehittely
jäljittely
talouskasvu
teknologiapolitiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record