Kannustinsopimus ratkaisuna harkinnanvaraisen rahapolitiikan inflaatioharhaan ja rahaliiton politisoitunut rahapolitiikka

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11424
Title: Kannustinsopimus ratkaisuna harkinnanvaraisen rahapolitiikan inflaatioharhaan ja rahaliiton politisoitunut rahapolitiikka
Author: Partio, Kari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-04-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11424
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan harkinnanvaraisen rahapolitiikan oloissa talouteen syntyvää inflaatioharhaa sekä inflaatioharhaongelmaan esitettyä teoreettista kannustinsopimusratkaisua. Lisäksi tarkastellaan politisoituneen päätöksenteon vaikutusta rahaliitossa vallitsevaan inflaatioon, kun rahaliiton jäsenmaat pyrkivät vaikuttamaan yhteisen keskuspankin toteuttamaan rahapolitiikkaan tarjoamalla keskuspankille kannustinsopimuksia. Inflaatioharhan syntymekanismia tarkastellaan kahden mallin avulla. Aluksi tutkitaan syntymekanismia perinteisen Barron ja Gordonin (1983) mallin perusteella. Tällöin havaitaan inflaatioharhan syntyvän ennen muuta siksi, että keskuspankki pyrkii yllätysinflaatiolla kasvattamaan tuotantoa yli taloudessa vallitsevan tasapainotuotannontason. Cukiermanin ja Gerlachin (2003) mallissa luovutaan epärealistiseksi katsotusta oletuksesta, että keskuspankki pyrkii kasvattamaan tuotantoa yli taloudessa vallitsevan tasapainotuotannontason. Tästä huolimatta talouteen syntyvä keskimääräinen inflaatio osoittautuu liialliseksi. Cukiermanin ja Gerlachin mallissa inflaatioharha syntyy, koska keskuspankilla ei ole mahdollisuutta saada talouden tilasta täydellistä informaatiota. Lisäksi keskuspankki kokee kiusallisempana rahapolitiikan kiristymiseen johtavat politiikkavirheet kuin rahapolitiikan löystymiseen johtavat virheet. Molemmissa malleissa liiallisella inflaatiolla ei ole reaalitaloudellisia vaikutuksia, joten inflaatiolla on ainoastaan hyvinvointia alentava vaikutus. Harkinnanvaraisen rahapolitiikan inflaatioharhaongelmaan on ehdotettu useita ratkaisuja. Tutkielmassa tarkastellaan Walshin (1995) ehdottamaa kannustinsopimusratkaisua. Siinä ongelmaa tarkastellaan päämies-agenttikehikossa, jossa hallitus päämiehenä pyrkii vaikuttamaan keskuspankin eli agentin toimintaan tarjoamalla tälle talouden tilasta riippumattoman palkitsemissopimuksen. Osoittautuu, että kannustinsopimus on yhteiskunnan kannalta lähes optimaalinen. Kannustinsopimuksella kyetään eliminoimaan talouden inflaatioharha, samalla kun keskuspankille jää mahdollisuus reagoida joustavasti harkinnanvaraisella rahapolitiikalla taloutta ravisteleviin sokkeihin. Politisoituneen päätöksenteon vaikutusta rahaliitossa vallitsevaan inflaatioon tarkastellaan Dixitin ja Jensenin (2003) esittämän mallin avulla. Malli koostuu useista päämiehistä (jäsenmaiden hallitukset) ja agentista (keskuspankki). Jäsenmaiden rahapoliittisten tavoitteiden oletetaan eroavan toisistaan jäsenmaiden kohtaamien asymmetristen sokkien vuoksi. Näin ollen jäsenmaat pyrkivät vaikuttamaan keskuspankin harjoittamaan rahapolitiikkaan tarjoamalla pankille kannustinsopimuksia. Osoittautuu, että jos keskuspankki huomioi rahapoliittisissa päätöksissään ainoastaan jäsenmaiden hallitusten tarjoamat kannustinsopimukset, niin rahaliiton inflaatioksi muodostuu varsin luonnollinen painotettu keskiarvo jokaisen jäsenmaan preferoimasta inflaatiosta. Jos keskuspankki toisaalta huomioi sekä saamansa kannustinsopimukset että hintavakaustavoitteen, niin keskuspankin harjoittama rahapolitiikka tuottaa liian alhaisen inflaation. Keskeisimmät lähteet: CUKIERMAN, A. – GERLACH, S. (2003): The Inflation Bias Revisited: Theory and Some International Evidence. The Manchester School, Vol 71 No. 5, September, 541-565. DIXIT, A. - JENSEN, H. (2003): Common Agency with Rational Expectations: Theory and Application to a Monetary Union. The Economic Journal, 113, July, 539-549. WALSH, C. E. (1995): Optimal Contracts for Central Bankers. American Economic Re-view, Vol 85, No. 1, 150-167.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: rahapolitiikka
inflaatioharha
kannustinsopimus
rahaliitto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record