Talmannens dubbelrol

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11505
Title: Talmannens dubbelrol
Author: Palmgren, Pekka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2006-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11505
Thesis level: master's thesis
Abstract: Avsikten med undersökningen är att klargöra den roll som riksdagens talman har i det finländska politiska systemet. Undersökningen fokuserar på frågan om talmannens neutralitet. Neutraliteten hos riksdagens talman är ett ideal som ofta lyfts fram i den politiska debatten. Det finns fyra talmän i Finlands efterkrigstida historia som samtidigt har varit partiledare. Antagandet är att talmansrollen får en mer partipolitisk prägel då talmannen samtidigt är ordförande för ett politiskt parti. Undersökningen söker svar på om den här dubbelrollen påverkar talmansrollen och i så fall hur. Som jämförelse studeras fyra talmän som inte samtidigt varit partiledare. Sammanlagt studeras åtta talmäns uttalanden i den finlandssvenska tidningspressen. Materialet finns systematiskt ordnat i Brages pressarkiv. Den nya grundlagens (2000) bestämmelser om riksdagens talman analyseras också. Som teoretisk referensram används teorier inom politisk etik. Det finns ytterst få undersökningar om talmannen i Finland. Det finns klara mätbara skillnader mellan de talmän som samtidigt är partiledare jämfört med de talmän som inte är partiledare när man analyserar hur de framstår i tidningspressen. Den grupp talmän som är både talman och partiordförande förekommer ofta i partipolitiska sammanhang. Talmännen med dubbelroll uttalar sig om sitt partis linje och tar ställning till aktuella politiska debatter. Den grupp som inte samtidigt är talman och partiordförande uttalar sig mest om frågor som hänför sig till det egentliga talmansuppdraget – ordningen i riksdagen, tidtabellen för hur ärenden behandlas mm. En fråga som avslutningsvis tas upp i undersökningen är om det är önskvärt att talmannen samtidigt är partiledare om detta leder till att han avviker från det neutralitetsideal som ändå finns. Om talmannen inte står över sådana dagspolitiska debatter som delar riksdagen kan hans trovärdighet som hela riksdagens talman försvagas. Då finns ingen person eller institution inom riksdagen som åtnjuter alla politiska grupperingars förtroende vid svåra situationer t.ex. vid regeringsbildningen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: eduskunnan puhemiehet
puoluejohtajat
politiikka - etiikka
hallituksen muodostaminen
riksdagens talmän
partiledare
regeringsbildning
politikens etik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.75Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record