Aikuisten saappaissa : kuvaus lasten elämästä alkoholiperheessä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11517
Title: Aikuisten saappaissa : kuvaus lasten elämästä alkoholiperheessä
Author: Paananen, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2008-05-12
URI: http://hdl.handle.net/10138/11517
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan alkoholin varjossa lapsuutensa eläneiden elämää. Tarkoituksena on ymmärtää ja tuoda esiin alkoholiperheen lasten elämää, päästä mahdollisimman autenttisesti lähelle niitä tunteita ja sitä todellisuutta, missä ja miten nämä ihmiset ovat lapsuutensa eläneet. Aineistona tutkielmassa on 16 lapsuutensa alkoholiperheessä eläneen omaelämäkerrallista kirjoitusta. Tutkimusmenetelmänä tutkielmassa on narratiivinen omaelämäkertatutkimus. Lähestymistapa on hyvin aineistolähtöinen ja psykososiaalinen. Aineistolähtöisyys kuvaa tutkimuksen teon lähtökohtaa, jossa ennalta asetetut hypoteesit tai tiukat tutkimuskysymykset eivät ohjaa tutkimusta. Tutkielma on kaksitasoinen. Ensin tarkastellaan alkoholiperheen elämää lapsen näkökulmasta, jonka jälkeen tarkastellaan alkoholiperheiden lapsia vanhemmoitumisen käsitteen kautta. Keskeisimmät käsitteet tutkielmassa ovat alkoholiperhe sekä vanhemmoituminen. Alkoholiperhe-käsite korostaa perheen jäsenten erillisyyttä perhesysteemistään sekä antaa lapselle mahdollisuuden määritellä sen, millaista alkoholinkäyttöä hän itse pitää haitallisena. Vanhemmoituminen voidaan lyhyesti määritellä vanhemman ja lapsen vaihtuneiksi rooleiksi. Vanhemmuus alkoholiperheessä on usein puutteellista. Elämä perheessä pyörii alkoholiongelmaisen ympärillä ja lasten tarpeet jäävät toissijaisiksi. Kun vanhemmat eivät huolehdi tehtävistään, alkaa lapsi ottaa vanhemmalle kuuluvia tehtäviä hoitaakseen, turvatakseen näin arjen jatkuvuutta. Lapset saattavat alkaa hoitaa sisaruksiaan, vanhempiaan sekä perheensä asioita uhraamalla omia tarpeitaan sekä ikätasolleen kuuluvia tehtäviä. Näin lasten lapsuus kapenee ja heistä tulee ”pikkuaikuisia". Vanhemman alkoholiongelmalla on lapselle monia vaikutuksia. Lapsen elämä alkoholiperheessä näyttäytyy huolen siivittämänä. Milloinkaan ei voi tietää mitä tapahtuu seuraavaksi. Alkoholiperheen lapsen elämässä on paljon pelkoa ja ahdistusta. Pelko liittyy läheisesti väkivallan kokemuksiin ja mahdollisuuteen. Vanhempien alkoholinkäyttö kulkee käsi kädessä väkivallan kanssa. Lapset kokevat hyvin vaikeaksi ja pelottavaksi sekä itseen mutta myös sisaruksiin ja äitiin kohdistuvan väkivallan. Lapset kokevat myös häpeää, erilaisuutta ja yksinäisyyttä. Alkoholiperheen elämä on täynnä ristiriitaisuuksia, jonka vuoksi he kokevat turvattomuutta ja heidän on vaikea oppia luottamaan ihmisiin. Tärkeimpinä lähteinä tutkielmassa ovat: Chase, Nancy D (1999) (ed.) Burdened Children: Theory, Research, and Treatment of Parentification. Vilkko, Anni (1997) Omaelämäkerta kohtaamispaikkana. Naisen elämän kerronta ja luenta. Itäpuisto, Maritta (2005 ) Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: elämäkertatutkimus
alkoholiongelmat
lapset
perheväkivalta
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record