Kohtaanto työmarkkinoilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11533
Title: Kohtaanto työmarkkinoilla
Author: Bunders, Markus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-09-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11533
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työmarkkinoiden kohtaantoprosessi yhdistää avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat. Osapuolet joutuvat käyttämään aikaa ja resursseja etsintäprosessiin ennen kuin tuotanto voi työpaikan osalta alkaa. Mitä enemmän kohtaantoprosesssi vie aikaa ja resursseja, sitä tehottomampi se on. Kohtaantoprosessin tehokkuuden oletetaan suoraan vaikuttavan talouden tasapainotyöttömyyteen. Länsi-Euroopan korkeaa työttömyyttä 1970-luvun öljykriisien jälkeen selittää avoimien työpaikkojen ja työttömien välisen yhteensopimattomuuden lisääntyminen ja siten kohtaantoprosessin tehokkuuden heikentyminen. Yhteensopimattomuuden taustalla on työvoiman tarjonnan kyvyttömyys täysin sopeutua kysynnän alueellisiin, ammatillisiin ja koulutuksellisiin vaatimuksiin. Tutkimuksessa johdetaan työmarkkinoiden kokonaismalli kohtaantoprosessia mallintavan kohtaantofunktion sekä työn kysyntä- ja tarjontayhtälöiden perusteella. Kohtaantofunktio estimoidaan Suomen työmarkkinoiden osalta vuosilta 1988 - 2002 alue- ja ammattiryhmittäin. Kohtaantoprosessin tehokkuuden mittarina käytetään työnvälityksessä avoinna olleiden työpaikkojen täyttämisnopeutta. Osoittautuu, että 1990-luvun loppuun saakka kohtaantoprosessin tehokkuus noudatti vastasyklistä kehitystä siten, että korkeasuhdanteen aikaan kohtaantoprosessin tehokkuus oli heikoin ja matalasuhdanteen aikaan paras. Vuosina 2001 ja 2002 kohtaantoprosessin tehokkuus oli kuitenkin koko tarkastelukautta 1988 - 2002 heikompaa. Tämä merkitsee yhteensopimattomuuden lisääntymistä suomalaisilla työmarkkinoilla, minkä seurauksena tasapainotyöttömyys on Suomessa noussut. Alueelliset erot kohtaantoprosessin tehokkuudessa ovat merkittävät. Mitä koillisemmaksi Suomessa siirrytään, sitä tehokkaampi kohtaantoprosessi on. Ammattiryhmittäiset erot kohtaantoprosessin tehokkuudessa ovat myös selvät. Kuljetus- ja rakennusalalla kohtaantoprosessi on tehokkainta sekä teollisuudessa ja kaupanalalla heikointa. Kohtaantofunktion skaalatuotot ovat kasvavat, joten työmarkkinoiden on Suomessa mahdollista saavuttaa useita eri tasapainotiloja. Tällöin politiikkatoimenpiteillä on teoriassa mahdollista siirtää työmarkkinoiden kehitys korkeamman tasapainotilan tasosta kohti matalamman tasapainotyöttömyyden tasoa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kohtaantofunktio
tasapainotyöttömyys
Beveridge-käyrä
yhteensopimattomuus
kitkatyöttömyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.70Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record