Ympäristöjärjestö WWF toimittajien käyttämänä tietolähteenä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/11561
Title: Ympäristöjärjestö WWF toimittajien käyttämänä tietolähteenä
Author: Saarilahti, Laura
Contributor: University of Helsinki, Department of Communication
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkielmassa analysoidaan ympäristöjärjestö WWF:ää toimittajien käyttämänä tietolähteenä sekä ympäristöjournalismiin ja -viestintään kohdistuvia haasteita. Tutkimuskysymyksiä ovat: 1. Miten toimittajat näkevät WWF:n tietolähteenä?, 2. Onko WWF:llä valtaa määritellä ympäristöongelmia ja vaikuttaa ympäristökeskusteluun? ja 3. Mitä toiveita ympäristöjournalismille asetetaan ja mitä WWF voi tietolähteenä tarjota sille? Lisäksi tutkielmassa pohditaan yleisesti ympäristöjournalismin luonnetta, yhteiskunnallisten liikkeiden asemaa ja toimittajien lähdekäytäntöjä. Julkisuus on yhteiskunnallisille liikkeille tärkeää. Sen avulla ne voivat tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun uusia kulttuurisia koodeja ja yrittää vakiinnuttaa niitä vaihtoehtoisiksi diskursseiksi olemassa oleville ajatusmalleille. Yhteiskunnallisia liikkeitä pidetään kuitenkin perinteisesti toisarvoisina tietolähteinä medioille. Virallisilla ja valtaapitävillä lähteillä on rakenteellinen etulyöntiasema journalismin lähdejärjestelmässä. Niiden asema perustuu tiedon monopoliin, aseman legitiimisyyteen, tehokkaaseen materiaalintuotantoon ja kulttuuriseen läheisyyteen journalistien kanssa. Nämä ovat julkisuuden rajapinnan ylittämisen haasteita yhteiskunnallisien liikkeiden kannalta. Tutkielman viitekehys on konstruktivismi. Konstruktivistinen teoria auttaa ymmärtämään kollektiivisia ilmiöitä prosesseina, joiden kautta toimijat tuottavat merkityksiä, viestivät, neuvottelevat ja tekevät päätöksiä. Uutiset ovat tulos monimutkaisista interaktioista organisaatioiden, ammattikäytäntöjen, normien, uutiskriteereiden, kulttuuristen seikkojen ja vaatimusten teon aktiivisuuden välillä. Tutkimusmenetelmät ovat laadullisia. Aineiston keruumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua ja analysointimenetelmänä diskurssianalyysia. Aineisto koostuu 11 haastattelusta: 6 sanomalehtitoimittajan ja 5 WWF:n edustajan haastattelusta. Tutkimuksen perusteella WWF nähdään verrattain luotettavana, asiantuntevana ja monipuolisena tietolähteenä. Sillä on kohtalaisen paljon valtaa määritellä ympäristökysymyksiä. Tulevaisuudessa ympäristöjournalismilta odotetaan kriittisyyden ja analyyttisyyden paranemista ja toisaalta dramaattisten tarinoiden esittämistä sekä taloudellisten ja sosiaalisten ulottuvuuksien nivomista osaksi ympäristöjournalismia. Lähteinä on käytetty ympäristöjournalismia (esim. Anderson 1997; Hansen 1993; Suhonen 1994), yhteiskunnallisia liikkeitä (esim. Ilmonen & Siisiäinen 1998; Melucci 1989), lähdekäytäntöjä (esim. Luostarinen 1994; Mörä 1999), julkisuutta (esim. Cracknell 1993), valtaa (esim. Galbraith 1984; Saaristo 2000) ja konstruktivismia (esim. Berger & Luckman 1966) käsitteleviä teoksia.
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/11561
Date: 2001-04-18
Subject: ympäristöjournalismi
yhteiskunnallinen liike
tietolähde


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.05Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record