Hoitohenkilökunnan tunnekokemuksia sairaalan päivystyspoliklinikalla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11601
Title: Hoitohenkilökunnan tunnekokemuksia sairaalan päivystyspoliklinikalla
Author: Teräsvuori, Mirja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2002-11-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11601
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä pro gradussa tutkittiin sairaalan päivystyspoliklinikan hoitohenkilökunnan tunnekokemuksia ja sitä, miten ja kenelle niitä ilmaistaan. Tunteita käsitellään Richard S. Lazaruksen esittämän emootioteorian pohjalta. Työssä selvitellään myös hoitotyöntekijöiden kokemaa stressiä ja sitä, mitkä seikat työpaikalla altistavat stressille. Tutkimus oli osa isompaa Jatkuvan kehittymisen malli –projektia (=JAKE), joka oli käynnissä Helsingin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveydenhuollon linjan ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin välillä. Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaa pääkaupunkiseudun päivystyspoliklinikalla työskentelevää hoitotyöntekijää. Edustettuina olivat sairaanhoitajien, perushoitajien ja lääkintävahtimestarien ammattikunnat. Ennen jokaista haastattelua jokaista tutkimushenkilöä pyydettiin lisäksi täyttämään lomake, jonka avulla kartoitettiin viimeisen kahden viikon aikana työssä koettuja tunteita. Tutkimuksessa selvisi, että päivystyspoliklinikan hoitotyöntekijät kokivat työssään sekä tavoitevastaisia eli negatiivisia että tavoitemyötäisiä eli positiivisia tunteita. Negatiivissävytteisiä tunteita syntyi kun koettiin, ettei moniammatillinen yhteistyö eri ammattikuntien edustajien välillä toimi. Sekavat ja uhkaavasti käyttäytyvät potilaat aiheuttivat myös negatiivisia tunteita. Positiiviset tunteet syntyivät siitä, kun koettiin, että voitiin auttaa potilasta tai kun yhteistyö oli sujunut hyvin. Tunteiden ilmaiseminen vaihteli haastateltavien kesken. Jotkut ilmaisivat negatiiviset tunteensa suoraan työtovereille, kun taas toiset haastateltavat eivät näyttäneet negatiivissävytteisiä tunteitaan kenellekään työssään. Potilaille näytettiin harvoin negatiivisia tunteita, mutta usein positiivisia. Osa haastateltavista tunsi itsensä ajoittain stressaantuneeksi työssään. Pisimmän työkokemuksen omaavat kärsivät stressin oireista vähemmän. Stressiä pyrittiin karkottamaan liikunnan, musiikin kuuntelun ja ystävien tapaamisen avulla. Päivystyspoliklinikan työntekijät olisivat toivoneet työpaikkansa fyysiseen ympäristöön selkeyttä ja järjestelmällisyyttä. Työntekijät olisivat toivoneet myös saavansa enemmän palautetta työstään esimiestaholta. Nyt kaikki positiivinen palaute tuntui tulevan potilailta ja näiden omaisilta. Tärkeimmät lähteet työssä olivat Lazarus, R. S. (1991) Emotion and adaptation, Pritchard, P & Pritchard, J. (1999) Tiimistä toimeen terveydenhuollossa, Hietanen, K. ym. (1995) Hoitotyö päivystyspoliklinikalla ja Ilmonen, K. (1999) Työelämä ja tunteet teoksessa S. Näre (toim.) Tunteiden sosiologiaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tunteet
sairaala
päivystyspoliklinikka
tunnesäännöt
stressi
moniammatillinen yhteistyö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record