"Se on aika sellasta pikaruokaa – sisään ja ulos" : Miksi nuoret kaupunkilaiset lukevat 7 Päivää -lehteä?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11682
Title: "Se on aika sellasta pikaruokaa – sisään ja ulos" : Miksi nuoret kaupunkilaiset lukevat 7 Päivää -lehteä?
Author: Kekki, Sanna Katriina
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2008-03-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11682
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitin, miksi nuoret kaupunkilaiset lukevat 7 päivää -lehteä. Menetelmänä käytin teemahaastattelua. Haastatteluja tein kymmenen. Lähestyin tutkimusongelmaa kolmen tutkimuskysymyksen kautta. Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, mitä lehti antaa lukijoille. Toinen tutkimuskysymys oli, minkä tyyppisten juttujen vuoksi lehteä luetaan. Kolmas tutkimuskysymys oli, mikä on lehden paikka arjessa ja kuinka sitä luetaan. Yritin löytää myös selitystä sille, kuinka lehden lukemista mahdollisesti itselle tai muille perustellaan. Tutkimuksen teoreettinen tausta rakentuu vastaanottotutkimukselle. Tutkimuskirjallisuus käsittelee iltapäivälehti- ja aikakauslehtitutkimusta sekä televisio-, radio- ja populaarikulttuuritutkimusta. Lähdeteoksina käytin muiden muassa Ien Angin (1985 ja 1996), Joke Hermesin (1995) ja Janice Radwayn (1987)teoksia. Tutkielman tarkoitus on herättää ja edistää keskustelua viihteellisistä aikakauslehdistä. Tutkimusta aikakauslehdistä on ylipäänsä tehty melko vähän, mutta sitäkään huomiota eivät ole saaneet osakseen viihteelliset aikakauslehdet. Merkittävimmiksi tutkimustuloksiksi muodostuivat muiden muassa seuraavat tekijät. 7 päivää -lehteä luetaan suurimmaksi osaksi sen tarjoaman viihdearvon ja rentoutumismerkityksen vuoksi. Lyhyitä ja uutta tietoa tarjoavia juttuja arvostetaan. Lehden lukeminen on pätkittäistä, eikä lukeminen useinkaan ole keskittynyttä. Lukijat tahtovat pitää lehden tarkoituksella kevyenä ja viihteellisenä, sillä osa viehätysvoimaa ovat juuri erilaiset ja muista lehdistä poikkeavat sisällöt. 7 päivää -lehti ei, aiemmista tutkimuksista poiketen, tarjoa lukijoilleen samastumiskohteita. Lehdestä ei myöskään haluta oppia uutta tai lukea raskaista aiheista. Huomionarvoinen tulos oli myös se, että lehden lukemista ei hävetä, eikä siitä arastella puhua. Myös tämä seikka on aiempiin tutkimuksiin peilattaessa muuttunut. Mielenkiintoiseksi muodostui myös lukijoiden suhtautuminen lehden human interest -tarinoihin, joita ei vastoin lähtöodotuksiani arvotettu korkealle.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: aikakauslehdet
viihde
lukutottumukset
lukemistutkimus
lukijat
sensaatiolehdet
tabloidisaatio
viihteellistyminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.86Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record