Tasa-arvosuunnittelu samapalkkaisuuden edistämisen strategiana ja luottamusmiehen rooli sen toteuttamisessa : tapausesimerkkinä Toimihenkilöunioni TU ry

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11683
Title: Tasa-arvosuunnittelu samapalkkaisuuden edistämisen strategiana ja luottamusmiehen rooli sen toteuttamisessa : tapausesimerkkinä Toimihenkilöunioni TU ry
Author: Saari, Milja
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2006-11-06
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/11683
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkin pro gradu –tutkielmassani tasa-arvosuunnittelua samapalkkaisuuden edistämisen strategiana ja luottamusmiehen roolia sen toteuttamisessa. Tutkimukseni tapausesimerkkinä toimii Toimihenkilöunioni TU ry. Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida tasa-arvolaissa tapahtunutta tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen kehitystä, ja siihen liittyvää luottamusmiehen roolin muutosta. Tasa-arvosuunnittelua ja luottamusmiehen roolia tutkitaan erityisesti samapalkkaisuuden edistämisen viitekehyksessä. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys rakentuu aikaisemmista tasa-arvosuunnittelua kartoittaneista selvityksistä ja tutkimuksista, tasa-arvopolitiikan implementaation tutkimuksesta, strategian ja strategisten päätöksentekomallien tutkimuksesta sekä erityisesti Carol Lee Bacchin (1999) kehittämästä What’ s the Problem (represented to be) –metodista ja analyyttisestä viitekehyksestä. Tutkimusaineistoni koostuu tasa-arvolakiteksteistä, tasa-arvolain uudistukseen liittyvistä asiakirjoista, tasa-arvosuunnitteluohjeistuksista, TU ry:n tuottamasta luottamusmiehiä käsittelevästä tutkimusaineistosta sekä itse kokoamastani kysely- ja haastatteluaineistosta. Analyysini tärkeimpänä tutkimusmenetelmänä käytän diskurssiananalyysiä. Keskeisimpinä tutkimustuloksinani esitän, että tasa-arvosuunnittelu on ensinnäkin kehittynyt rationaalisesta strategiasta kohti ilmentyvää strategiaa, jolle on tunnusomaista top down -implementaatiologiikan rinnalla esiintyvä bottom up -implementaatiotapa. Toinen keskeinen tutkimustulos on se, että tasa-arvosuunnittelu näyttäytyy analyysini perusteella aikaisempaa selvemmin sukupuolten palkkauksellisen tasa-arvon toteuttamisen välineenä. Kolmantena tuloksena esitän, että luottamusmiehen rooli tasa-arvosuunnittelussa ja samapalkkaisuuden edistämisessä työpaikalla on muodollisesti vahvistunut tasa-arvolain uudistuksen myötä. Neljäntenä tutkimustuloksena totean, että luottamusmiesten tavat hahmottaa sukupuolten palkkaeron syitä vaikuttavat myös siihen, mitä he ajattelevat voitavan asialle tehdä. Hallitsevin palkkaerojen ongelmarepresentaatio luottamusmiesten puheessa on sama palkka samasta työstä –ongelmarepresentaatio, joka on siinä mielessä pulmallinen tasa-arvon edistämisen kannalta, että siinä ei problematisoida sukupuolen mukaan jakautuneita töitä ja aloja. Tärkeimmät käytetyt lähteet: Bacchi, Carol Lee (1999) Women, Policy and Politics. The Construction of Policy Problems. London: SAGE; Pincus, Ingrid (2002) The Politics of Gender Equality Policy. A Study of Implementation and Non-Implementation in Three Swedish Municipalities. Örebro Studies in Political Science 5. Örebro: Örebro University; Tasa-arvolaki 1987; Tasa-arvolaki 1995; ja Tasa-arvolaki 2005; Hatch, Mary Jo (1997) Organization Theory. Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. New York: Oxford University Press.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: naistutkimus
tasa-arvo - samapalkkaisuus
luottamusmiehet - tasa-arvo


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.11Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record