Convergence : the Concept and its Empirical Evidence among the Member States of the European Union : The Evaluation of the Impact of the Newest Enlargement and the Extent of Trade on Convergence Process

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11684
Title: Convergence : the Concept and its Empirical Evidence among the Member States of the European Union : The Evaluation of the Impact of the Newest Enlargement and the Extent of Trade on Convergence Process
Author: Koivistoinen, Sari
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2006-10-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11684
Thesis level: master's thesis
Abstract: This thesis concentrates on a concept of convergence, and thus it examines whether reduction of disparities between poor and rich countries is taking place and what are the most important factors contributing to such process. The main focus is on a group of more homogenous countries, namely the countries of the European Union due to its ongoing process of convergence and enlargement. Besides the theoretical analysis on convergence, some empirical evidence and analysis of whether trade liberalization has enhanced the convergence process is presented. The thesis discusses the enlargement of the EU and its effects on convergence, but also the history of convergence within the European countries. Sigma-convergence within the enlarged EU area has taken place during the examination period of 1993-2004, and therefore income disparities between countries appear to be declining. When analysing beta-convergence during the period, a negative relationship between the initial level of GDP per capita and its average growth rate can be found. As predicted by the neoclassical theory of convergence, the EU-10 countries are among the initially poorest and fastest growing countries, and the EU-15 countries have a slower growth rate. According to the estimation, the countries of the European Union converge in an absolute sense at a speed of 2.1 % per year. The results indicate that the expected duration of the convergence process must be measured in decades. When examining the relationship between sigma-convergence and economic integration, the liberalisation of trade was found to have an impact on convergence within the EEC. Also among the EU-15 is found evidence for that mutual trade is rather good indicator of sigma-convergence. As for the new member states of the EU, there is a positive relationship between the volume of trade and the degree of openness. Trade between the EU-25 countries has accelerated, which exhibits a propensity towards convergence. The most important references used are Barro, Robert J. and Sala-I-Martin, Xavier (1995), Sala-I-Martin, Xavier (1996) and Kaitila, Ville (2004) for the concept of convergence, Economic and Social Data Service dataset for empirical evidence, and Ben-David, Dan and Kimhi, Ayal (2004) for the relationship between trade and convergence.Tutkielmassa keskitytään konvergenssin käsitteeseen, ja tarkastellaan vähenevätkö rikkaiden ja köyhien maiden väliset tuloerot sekä mitkä ovat tärkeimmät siihen vaikuttavat tekijät. Pääpaino tarkastelussa on Euroopan Unionin mailla, ja viimeisimmän laajenemisen vaikutuksilla ryhmään homogeenisempia talouksia. Teoreettisen analyysin lisäksi esitellään empiirisiä havaintoja ja tarkastellaan sitä, onko maiden välinen kaupan vapauttaminen edesauttanut konvergenssia. Tutkielma käsittelee EU:n laajenemisen vaikutuksia konvergenssiin, mutta tarkastelee myös Euroopan maiden välistä konvergenssin historiaa. Vuosien 1993–2004 välisenä aikana EU-maiden sisällä on tapahtunut sigma-konvergenssia, joten tuloerot maiden välillä ovat kaventuneet. Beta-konvergenssia analysoitaessa saman ajanjakson aikana on löydettävissä negatiivinen suhde henkeä kohden mitatun BKT:n alkuperäisen arvon ja maiden keskimääräisen kasvuvauhdin välillä. Kuten uusklassinen teoria konvergenssista olettaakin, EU10-maat ovat nopeimmin kasvavien ja alkutilanteessa köyhimpien maiden joukossa, kun taas EU15-maiden kasvuvauhti on hitaampi. Estimoinnin perusteella EU-maat konvergoituvat absoluuttisella beta-konvergenssilla mitattuna 2,1 %:n vuosivauhtia. Tämä osoittaa, että konvergenssiprosessi tulee kestämään vuosikymmenien ajan. Tutkittaessa sigma-konvergenssin ja taloudellisen integraation välistä yhteyttä, kaupan liberalisoinnilla on havaittu olevan vaikutusta konvergenssiin EEC-maiden sisällä. Myös EU15-maiden välisellä kaupankäynnillä on havaittu olevan yhteyttä maiden välisten tuloerojen kanssa. Kun tarkastellaan EU:n viimeaikaisinta laajenemista, voidaan havaita positiivinen suhde kaupankäynnin volyymin ja maiden avoimuuden välillä. Kaupankäynti EU25 maiden välillä on vuosikymmenen aikana lisääntynyt, mikä lisää taipumusta konvergenssiin. Tärkeimmät käytetyt lähteet ovat Barro, Robert J. ja Sala-I-Martin, Xavier (1995), Sala-I-Martin, Xavier (1996) ja Kaitila, Ville (2004) tutkittaessa konvergenssin käsitettä, Economic and Social Data Service dataset empiiristen havaintojen pohjana, sekä Ben-David, Dan ja Kimhi, Ayal (2004) tutkittaessa kaupan ja konvergenssin välistä suhdetta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: European union
1990s
2000s
EU countries
convergence
beta convergence
sigma convergence
economic integration
global problems
wage gap
wage disparity
Euroopan Unioni
EU-maat
konvergenssi
taloudellinen integraatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.87Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.88Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record