Muutoksellinen politiikka avoimissa historiallisissa konteksteissa. Meksiko Pohjois-Amerikan poliittisessa taloudessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11685
Title: Muutoksellinen politiikka avoimissa historiallisissa konteksteissa. Meksiko Pohjois-Amerikan poliittisessa taloudessa
Author: Minkkinen, Petri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-10-13
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11685
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tutkimuksessa kehitän lähestymistavan, jota kutsun kriittiseksi avointen historiallisten kontekstien tutkimukseksi (KAHKT). Kehitän myös normatiivista näkemystäni muutoksellisen politiikan mahdollisuuksista. Työssäni tarkastelen Meksikoa asteittain demokratisoituvana poliittisena yhteisönä ja osana Pohjois-Amerikan poliittista taloutta. Lisäksi tarkastelen demokratisoitumisen ja kansalaisyhteiskunnan suhdetta. Tutkin Meksikoa myös osana globaalistuvaa maailmantaloutta ja makroalueellistumisen prosesseja, erityisesti Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen jäsenenä, Lopuksi selvitän muutoksellisen politiikan mahdollisuuksia poikkikansallisissa/globaaleissa tiloissa, Pohjois-Amerikan poliittisessa taloudessa ja Meksikossa. Muodostuva avointen historiallisten kontekstien tutkimusohjelma on kriittinen lähestymistapa. Tutkimuksen ensimmäisessä laajemmassa kokonaisuudessa tarkastelen osin kriittisesti ja osin hyväksyvästi kansainvälisten suhteiden ja maailman poliittisen talouden lähestymistapoja, erityisesti maailmanjärjestelmälähestyniistapaa ja uusgramscilaista poikkikansallista historiallista materialismia. Lisäksi arvioin regulaatiokoulukunnan tutkimusta. Selvitän myös mitä metateoreettisempi kriittinen realismi ja siihen osittain sisältyvä jälkistrukturalismi voi tarjota KAHKT-lähestymistavalle. Tutkimuksessani pyrin ylittämään eräitä keskeisiä kriittistä tutkimusta eriyttäneitä kiistakysymyksiä ja luomaan integroivan, kriittisen ja refleksiivisen lähestymistavan. Työssäni päädyn siihen, että kriittinen avointen historiallisten kontekstien tutkimus on hyödyllinen muuttuvan -- globalisoituvan, makroalueellistuvan, ja potentiaalisesti demokratisoituvan -- maailman tutkimuksessa. Työssä arvioin, että niin maailmantalouden hallintajärjestelmän organisaatioiden, makroalueellisten kontekstien kuin kansallisten valtioiden piirissä on toteutettu talousliberalistista muutoksellista ja vakiinnuttamisen politiikkaa. Samalla kuitenkin katson, että on kehittymässä mahdollisuuksia solidaarisempaan, ekologisempaan ja demokraattisesti vastuunalaisempaan muutokselliseen politiikkaan. Tutkimuksessani osoitan, että Meksikon demokratisoitumisen ongelmista huolimatta, kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt voivat toimia muutoksellisen politiikan kehittäjinä ja edistäjinä. Selvitän myös historiallisia ja kulttuurisia esteitä Pohjois-Amerikan poliittisen talouden kehitykselle, joka on pitkälti rakentunut vakiinnuttamisen politiikan varaan. Toisaalta selvitän muutoksellisen politiikan mahdollisuuksia tässä makroalueellisessa kontekstissa. Pohdin myös miten niin tässä alueellisessa kontekstissa kuin muuallakin voidaan rakentaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpiä ja demokraattisesti vastuunalaisempia yhteiskuntia. Lisäksi selvitän muutoksellisen politiikan tavoitteita ja mahdollisuuksia monenkeskisissä ja poikkikansallisissa tiloissa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: NAFTA
poliittinen taloustiede - Yhdysvallat - Meksiko
konteksti - globalisaatio - politiikantutkimus
demokratia - kansalaisyhteiskunta - Meksiko
muutoksellinen politiikka
vakiinnuttamisen politiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record