Dialogia vai monologia? AKT-EU -yhteistyön poliittinen ulottuvuus tarkastelussa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11707
Title: Dialogia vai monologia? AKT-EU -yhteistyön poliittinen ulottuvuus tarkastelussa
Author: Kauranen, Soile
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-10-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11707
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on yhteistyösopimusten kautta institutionalisoitunut regiimi, jolla Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-maat) ja Euroopan unionin (EU) välisiä suhteita hallinnoidaan. Regiimin tarkastelu historiallisen perspektiivin kautta nähdään suhteiden muuttuneen merkittävien käännekohtien myötä. AKT-EU -suhteet syntyivät imperialismin pohjalle siirtomaiden itsenäistyttyä ja saivat vuonna 1975 kylmän sodan ja uuden kansainvälisen talousjärjestyksen (UKTJ) myötä uuden ilmiasun Lomén yleissopimusten muodossa. Kylmän sodan päättyminen, Euroopan integraation syveneminen ja laajentuminen, GATT:n Uruguayn kierros ja WTO:n perustaminen olivat vahvoja taustavoimia AKT-EU -suhteiden muuttumiselle niin kutsutun post-Lomé-prosessin ja sen tuloksena olleen vuonna 2000 solmitun Cotonoun sopimuksen myötä. Tutkimuksessa syvennytään muutokseen ja sen syihin AKT-EU -yhteistyön poliittisessa ulottuvuudessa. Tutkimuksessa kartoitetaan poliittista ulottuvuutta sekä vanhan (Lomé) että uuden (Cotonou) sopimusjärjestelmän piirissä. Aineistona ovat sekä sopimustekstit, että niiden tulkinnat, eli kirjalliset ja sanalliset (haastattelut) arviot toteutuneesta yhteistyöstä. Sopimustekstien soveltaminen käytäntöön ei ole ongelmatonta ja tutkimuksessa oletetaan poliittisen ulottuvuuden todellisen merkityksen ilmenevän käytännön toiminnassa. Sopimusteksteissä kumppanuus, tasa-arvoisuus ja vuoropuhelu ovat nimetty yhteistyön perustavanlaatuisiksi elementeiksi, mutta käytännössä dialogin toteutuminen on ollut hyvin ongelmallista. Haastatteluaineisto tukee näkemystä ja tutkimuksessa nostetaan esiin vuoropuhelun avoimuus post-Lomé -neuvotteluiden vaikeimman poliittisen kysymyksen , siirtolaiskysymyksen yhteydessä. Tutkimus herättää näin epäilyn sopimustekstissä väitettyjen elementtien olemassaolosta ja kysyy onko suhteet vuoropuhelua vai yksinpuhelua, dialogia vai monologia. Osapuolten huomattava poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen asymmetria vaikuttaa vahvasti poliittisen luonteen painotuksiin ja käytäntöihin. AKT-EU -yhteistyön muutosta tarkastellaan tutkimuksessa regiimiteorian viitekehyksessä. Ennakko-oletus on, että eurooppalaisten muuttunut poliittinen ja taloudellinen asema pakotti AKT-EU regiimin muuttumaan. AKT-maat halusivat säilyttää Lomén järjestelmästä niin paljon kuin mahdollista, mutta joutuivat myöntymään muutoksiin ja joustamaan itselleen keskeisistä periaatteellisista kysymyksistä. Näistä merkittävimpänä oletetaan, että AKT-maiden käsitys valtiollisesta suvereniteetista joutuu uudessa kehyksessä aiempaa vahvemmin joustamaan. Tutkimus päättelee, että koska yhteistyö rakentui kolonialismin aikaisiin erityissuhteisiin, saivat AKT-EU-suhteet Lomén sopimuksen myötä jälkikolonialistiset yhteistyömuodot. Leimallista varhaiselle AKT-EU -yhteistyölle oli jälkikolonialismin hengessä taloudellisten suhteiden painottaminen ja avoimen poliittisen yhteistyön välttäminen. Maailmanpolitiikan ja -talouden muutokset 1990-luvulla sekä Euroopan integraation laajenemisen ja syveneminen yhteistyö asettui erilaiseen kontekstiin ja tutkimus väittää, että jälkikoloniaaliset piirteet yhteistyön perustana ovat hälvenemässä, joka ilmenee poliittisen ulottuvuuden vahvenemisena uudessa AKT-EU -yhteistyösopimuksessa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Lomén sopimus
Cotonoun sopimus
kehitysyhteistyö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.31Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record