Aikuisopiskelijana kohti valkolakkia: aikuislukion suorittamisen merkitys elämänkulussa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11712
Title: Aikuisopiskelijana kohti valkolakkia: aikuislukion suorittamisen merkitys elämänkulussa
Author: Jantunen, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2001-09-03
URI: http://hdl.handle.net/10138/11712
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa on tarkasteltu aikuislukiossa opiskelua opiskelijoiden elämänkulussa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aikuislukion aloittamisen taustalla olevia tekijöitä opiskelijoiden aiemmasta elämänkulusta sekä opiskelun ja ylioppilastutkinnon suorittamisen merkitystä opiskelijoiden tulevaisuudensuunnitelmissa. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisena aikuislukiolaiset näkevät koulutuksen ja ylioppilastutkinnon aseman Suomessa ja millaisia opiskelukokemuksia aikuislukiolaisilla on ja miten aikuisiällä opiskelu suhteutuu muuhun elämään. Tutkimusaineistona oli 12 aikuislukiossa ylioppilastutkinnon suorittaminen tavoitteenaan opiskelevan teemahaastattelut, joita analysoitiin kvalitatiivisesti pääasiassa teemojen mukaan elämänkulun näkökulmasta. Aineiston tarkastelussa käytettiin pääosin realistista tulkintatapaa, mutta osittain aineistoa lähestyttiin myös konstruktivistisesta viitekehyksestä. Tutkimuksen perusteella aikuislukio voidaan aloittaa monenlaisista syistä. Työssäkäyvillä ja työttömällä opiskelijalla lukion ja ylioppilastutkinnon suorittaminen liittyi ennen kaikkea siihen, että opiskelijat halusivat saada uusia jatko-opintomahdollisuuksia. Opiskelun aloittamisen taustalla oli kuitenkin myös muunlaisia tekijöitä, kuten halu parantaa yleissivistystä tai vastapainon etsiminen työelämälle. Eläkkeellä olevien aikuislukiolaisten opiskelun aloittamiseen oli vaikuttanut, että he näkivät opiskelun mm. ajanviettotapana, dementian ehkäisynä ja yleissivistyksen kohottajana tai se, etteivät he olleet saaneet nuorena opiskella omasta mielestään riittävästi. Ylioppilastutkinnon merkitys on haastateltujen aikuislukiolaisten mielestä nykyisin vähäisempi kuin aiemmin, jolloin tutkinnon suorittaneet pääsivät haluamiinsa jatko-opiskelupaikkoihin tai saivat työpaikan pelkällä ylioppilastodistuksella. Ylioppilastutkinnon merkityksen aikuislukiolaiset näkivät siis ennen kaikkea jatko-opintoihin pyrittäessä. Aikuislukiolaiset kokivat tutkinnon suorittamisen tärkeäksi itselleen, vaikka sillä ei olekaan kaikille opiskelijoille käytännön merkitystä, koska he eivät enää ole hakeutumassa jatko-opintoihin. Ylioppilastutkinto ei ole tutkimuksen perusteella menettänyt symbolista merkitystään, mikä sillä on ollut Suomessa. Tutkimuksen mukaan aikuislukiolaisilla on ulkoisten tavoitteiden lisäksi myös sisäisiä tavoitteita koulutuksen suhteen. Opiskelijat näkivät koulutuksen itsensä kehittämisenä ja muuttumisena. Tutkimuksen tärkeimmät lähteet ovat koulutusta elämänkulussa käsittelevät Ari Antikaisen ja Hannu Huotelinin (1996) toimittama ?Oppiminen ja elämänhistoria? ja Jarmo Houtsosen, Juha Kauppilan ja Katja Komosen (2000) ?Koulutus, elämänkulku ja identiteetti".
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject (ysa): aikuislukiot
opiskelijat
aikuisopiskelu
elämänkulku


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record