Yritysjutut taloussanomalehdissä : Mainostoimisto Bob Helsingin imagon ja tarinan muotoutuminen Kauppalehden ja Taloussanomien sivuilla

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/11735
Title: Yritysjutut taloussanomalehdissä : Mainostoimisto Bob Helsingin imagon ja tarinan muotoutuminen Kauppalehden ja Taloussanomien sivuilla
Author: Suolanen, Jouni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -työssäni tarkastelen yhden yrityksen eli Mainostoimisto Bob Helsingin imagon ja tarinan muotoutumista tiettynä ajanjaksona Taloussanomien ja Kauppalehden sivuilla. Selvitän myös pienistä ja keskisuurista yrityksistä (pk-yritykset) kertovien niin kutsuttujen yritysjuttujen osuutta ja merkitystä taloussanomalehdissä ja niiden toimituspoliittisissa linjauksissa. Käsittelen tutkielmassani myös talousjournalismia sen 2000-luvun alun kasvuvuosina. Talousjournalismin ja sen toimintaympäristön "tietoiskun" ja tutkimusaiheeni lähestymistavan takia toivon tutkielmani herättävän kiinnostusta myös talousjournalismin kentässä laajemmin. Tutkimukseni asettuu laadullisen tutkimuksen kenttään. Keskeinen tutkimusmnetelmäni on sisällönanalyysi. Analysoin sekä tekemiäni teemahaastatteluja että tekstiaineistoa eli valitsemiani juttuja. Sovellan myös määrällistä sisällönerittelyä yhden päivän lehtien sisältöä tutkiessani sekä tutkiessani valitsemani yrityksen edustajien esiintymistä jutuissa. Sisällönanalyysissä ja sisällönerittelyssä nojaan Tuomen & Sarajärven tutkimusmenetelmiin. Yrityksen imagon rakentumista ja tarinan kehittymistä selvitellessäni tukeudun erityisesti Aulan & Heinosen teorioihin ja näkemyksiin. Taloussanomalehtien johto arvostaa pienistä yrityksistä kertovia juttuja, joskin niitä on lehden sisällöstä suhteellisen vähän eli vain muutama prosentti. Suuria pörssiyhtiöitä käsitellään lehdissä selvästi pieniä yrityksiä enemmän. Pk-yritysjuttujen joukossa merkittävä osa ovat yrittäjää auttavat palvelujutut. Usein jutuissa tuodaan esille myös yrittäjän persoonaa. Olennaista kiinnostavissa jutuissa on uudenlaisen näkökulman löytäminen. Tutkielmani keskeinen havainto on se, että Bob Helsingille muodostuu yritysjutuissa erityisen myönteinen imago. Yrityksestä ei juuri kirjoiteta negatiiviseen sävyyn. Sitä kautta yritys on menestynyt, saanut ja ansainnut myös hyvän maineen. Yrityksen imagoa kuvaavat valitsemani tyypit kuten "osaaja", "uudistaja", "voittaja", "räväyttäjä", "kasvaja" ja "valtaaja". Bob Helsingille muodostuu analyysini perusteella valitsemanani ajanjaksona myös tarina. "Voittajan tarinassa" on alku eli yrityksen synty toukokussa 2002 ja valitsemani päätepiste eli presidentinvaalit tammikuuussa 2006. Tarinan nousukohtia ovat muun muassa uudet asiakashankinnat. Dramaattisia takaiskuja tarinassa ei ole. Yrityksen innovatiiviseksi keulahahmoksi osoittautuu myös jutuissa eniten esiintyvä yrityksen yksi perustaja, toimitusjohtaja, ja sittemmin hallituksen puheenjohtaja Marko Parkkinen. Hän kasvaa tarinassa hyvän matkaa kohti sankarin roolia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/11735
Date: 2007-09-10
Subject: talousjournalismi
lehdistökirjoittelu
mainostoimistot
yritykset
imago
mielikuvat
maine
tarinat
kerronta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.08Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record