Ikääntyminen ja yhteiskunta; Kirjallisuuskatsaus ja kuvaileva empiirinen tutkimus arvoista ja vanhenemisesta amerikkalaisilla ja suomalaisilla sykemittarin käyttäjillä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11740
Title: Ikääntyminen ja yhteiskunta; Kirjallisuuskatsaus ja kuvaileva empiirinen tutkimus arvoista ja vanhenemisesta amerikkalaisilla ja suomalaisilla sykemittarin käyttäjillä
Author: Seppälä, Anna-Greta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2003-05-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11740
Thesis level: master's thesis
Abstract: Väestorakenteen vanhentuessa yhteiskuntamme tulee kokemaan suuria muutoksia. Ikääntyvä väestö tuo tullessaan useita haasteita sosiaalitieteiden, gerontologian, ja muiden tieteiden tutkimusaloille. Väestön ikääntyminen ja ikääntyneiden lukumääräinen kasvu on johtanut vanhusten tutkimiseen ja siihen kuinka vanhukset näkevät oman vanhenemisensa. Tämä opinnäytetyö on jaettu kahteen selvästi erilaiseen osioon. Ensimmäisessä osassa määritellään sosiaaliset, biologiset ja psykologiset ikääntymiseen liittyvät prosessit, elämänkaari ja kehittyminen aikuisiässä ja minkälaisia vaikutuksia niillä on myöhäiseen aikuisikään yksilön kannalta. Eriksonin, Levinsonin ja Jungin elämänkaariteoriat luovat pohjan tutkimuksen teoriaosalle ja kuvaavat niitä haasteita joihin yksilö joutuu elämänsä eri vaiheissa. Nämä teoriat nähdään perustana selvitettäessä ikääntymisprosesseihin liittyviä tekijöitä. Erilaisiin haasteisiin vastaaminen eri elämänkaaren vaiheissa sekä niistä haasteista selviytymiseen kiinnitetään myös huomiota. Opinnäytetyön toinen osa on empiirinen tutkimus, jolla pyritään havainnollistamaan Schwartzin (1992) arvoteoriasta nousseita eroja suomalaisten ja amerikkalaisten yli 60 vuotiaiden sykemittarikäyttäjien välillä. Kaikki arvot tulee nähdä kulttuurisen ympäristön vaikutuspiirissä vaikuttaviksi. Sosiaalinen ympäristömme vaikuttaa vahvasti siihen, kuinka erilaiset kokemukset koetaan ja kuinka arvojen ja kulttuurin välillä saavutetaan järkevä vuorovaikutus. Koska molemmat kulttuurit ovat enemmän individualistisia kuin kollektivistisia (Hofstede, 1991), myös yhteneväisyyksiä arvomaailmoissa esiintyy. Kyselylomake lähetettiin suomalaisille ja amerikkalaisille niille sykemittarin käyttäjille, jotka olivat käyttäneet mittaria harjoittelussaan viimeisen 6-12 kk:n aikana. Vastausprosentti molemmissa kulttuureissa oli yli 50 %, jolloin vastanneiden kokonaismäärä n=634 (amerikkalaisia n=539; suomalaisia n=95). Tutkimuksen tulosten mukaan eri kulttuurien välillä esiintyi sekä eroja että yhteneväisyyksiä harjoittelutavoissa ja individuaalis-kollektiivisissa arvoissa. Odotetusti sekä amerikkalaiset että suomalaiset vastaajat osoittivat enimmäkseen individualistisia ominaisuuksia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: vanhenemisprosessi
kehittyminen
elämänkaari
individualismi
teknologia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.93Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record