EU:n itälaajentumisen ongelmat - tapauksena Viro

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11751
Title: EU:n itälaajentumisen ongelmat - tapauksena Viro
Author: Kettunen, Maira
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-11-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11751
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielmani alkuosassa tarkastelen Euroopan unionin itälaajentumisesta unionille ja sen jäsenmaille aiheutuvia ongelmia. Tutkielman jälkimmäisessä osassa tarkastelen EU-jäsenyyteen valmistautumisen ongelmia, erityisesti EU:n heikon kannatuksen syitä, Viron näkökulmasta. Pyrin selvittämään itälaajentumisen onnistumismahdollisuuksia tilanteessa, jossa prosessia vastustetaan niin jäsenmaissa kuin hakijamaissakin. Itälaajentuminen on tärkein osa unionissa parhaillaan käytävää tulevaisuuskeskustelua, jonka tarkoituksena on tehostaa ja järkevöittää laajentuvan unionin toimintaa sekä kaventaa unionin ja sen kansalaisten välille syntynyttä kuilua. Pohdinta unionin tulevaisuudesta muodostaa tutkimuksen viitekehyksen. Tutkimukseni tutkimusstrategiana on tapaustutkimus. Tutkielmassani käytän runsaasti ajankohtaista materiaalia: muun muassa Euroopan parlamentissa käytettyjä puheenvuoroja, jäsenmaiden poliittisten johtajien puheita EU:n tulevaisuudesta sekä komission asiakirjoja ja raportteja. Lisäksi olen haastatellut kahta Viron asioihin perehtynyttä henkilöä. Laajentumisen perusteleminen moraalisella velvollisuudella ei riitä unionin kansalaisille. Kansalaiset tuntevat sympatiaa entisiä sosialistimaita kohtaan, mutta eivät ymmärrä miksi heidän pitäisi maksaa kommunismin vääryydet. Nimenomaan tulevan laajentumisen suuret kustannukset ja tieto nykyisten jäsenmaiden saamien tukien vähentymisestä laskevat itälaajentumisen kannatusta. Laajentumisen odotetaan tukevan taloudellista kasvua Euroopassa, mutta laajentumisen hyödyt näkyvät vasta vuosien päästä, kun taas kustannukset lankeavat maksettavaksi heti. Unioni epäonnistui Nizzan huippukokouksessa joulukuussa 2000 uudistamaan toimielinjärjestelmäänsä niin, että unioni pystyisi tehokkaasti toimimaan laajentuneessa kokoonpanossaan. Vaikeimmista kysymyksistä kuten rakennerahaston tulevaisuudesta ja maatalouspolitiikasta ei ole saatu sovittua, ja unioni on luvannut vastaanottaa ensimmäiset uudet jäsenmaat jo vuoden 2003 alusta alkaen. Aikataulun kiristyminen ja poliittinen paine neuvottelujen loppuun saattamiseksi voivat johtaa siihen, että alkuperäisestä jäsenyyskriteereihin pohjautuvasta strategiasta päätetään joustaa. EU-jäsenyys on alusta alkaen ollut Viron poliittisen eliitin hanke, johon kansalaiset suhtautuvat skeptisesti. Käsitykset EU:sta ovat usein tunnepohjaisia, eivät niinkään tosiseikkoihin perustuvia. Virolaiset pelkäävät uudelleen saavutetun itsenäisyyden menetystä, pienen maan heikkoa asemaa unionissa, ja ovat kyllästyneet ainaisten muutosten perustelemiseen EU-jäsenyyskriteerien täyttämistarpeella. Virolaisten uskotaan kuitenkin äänestävän EU-jäsenyyden puolesta kun kansalaisten EU-tietoisuus kohenee. Monista ongelmista huolimatta itälaajentuminen vaikuttaa toteutuvan. Itälaajentumisen peruuttaminen tässä vaiheessa johtaisi poliittiseen kaaokseen Itä- ja Keski-Euroopassa. Aikataulun viivästyksetkin heikentäisivät hakijamaiden sitoutumista uudistuksien loppuunsaattamiseen, ja vähentäisivät jo valmiiksi heikkoa jäsenyyden kannatusta kansalaisten keskuudessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana nopeasti kehittyneet uudet jäsenmaat saattavat kuitenkin pettyä laajentumisen myötä köyhtyvään unioniin. Kansalaisten saamiseksi mukaan unionin tulevaisuuskeskusteluun on teknisten kysymyksien sijasta keskityttävä arvoihin. Legitimiteettivajeen korjaamiseksi on selvitettävä mitä nykyiset ja tulevat unionin kansalaiset EU:lta haluavat.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unionin itälaajentuminen
Euroopan unionin tulevaisuuskeskustelu
valmistautuminen EU-jäsenyyteen
Viron EU-jäsenyys
hakijamaat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.45Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record