Aktiva offer och passiva förövare : Dagspressens bild av de etniska konflikterna i Håkanböle hösten 2000

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11883
Title: Aktiva offer och passiva förövare : Dagspressens bild av de etniska konflikterna i Håkanböle hösten 2000
Author: Haavisto, Camilla
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2003-05-05
Language: swe
URI: http://hdl.handle.net/10138/11883
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Denna pro gradu-avhandling granskar dagspressens rapportering om en serie våldsdåd som ägde rum mellan somaliska och finländska ynglingar i Vandaförorten Håkansböle hösten 2000. Pressen skrev om händelserna med varierande vinkling och begreppsram. Då kvällspressen berättade om ett ’RASKRIG’ skrevs det på insändarspalter om ett ’byslagsmål’ som har föga med rasism att göra. Denna avhandling behandlar två dagstidningars, Helsingin Sanomats och Hufvudstadsbladets, rapportering om konflikterna under perioden 19 september till 25 oktober år 2000 med fokus på de fyra första dagarna av rapporteringen. Den teoretiska ramen för avhandlingen baserar sig på idén om mediernas aktiva roll i skapandet och upprätthållandet av stereotyper och fördomar om ’den andra’. Utgångspunkten är att mediediskurser genom systematisk och negativ representation av etniska minoriteter kontribuerar till förstärkandet och legitimerandet av vi-gruppens, det vill säga majoritetsbefolkningens, dominans i samhället. Genom att med diskursanalys, enligt den holländska diskursanalytikern Teun A. van Dijks teorier, granska vilka aktörsgrupper som får sin röst hörd, inom vilka sociala roller och i samband med vilka teman de presenteras, så kartlägger denna pro gradu-avhandling om, och i så fall hur, tidningarna skapar en bild av händelserna där ’vi’ och ’de’ inte framträder på lika villkor. Studiens resultat bekräftar till stora delar tidigare forskning inom området: Somalierna i Håkansböle marginaliseras i rapporteringen eftersom de exempelvis inte får komma till tals lika ofta som polisen eller andra myndighetsrepresentanter. Men rapporteringen är inte fylld med sakfel, den innehåller artiklar skrivna ur flera aktörers synvinklar och somalierna presenteras inte bara som lidande offer, utan också som aktiva samhällsmedlemmar. Skiljelinjen mellan vi- och de-grupperna i dessa två dagstidningars rapportering går inte enbart mellan finländare och somalier, utan det finns en annan aktörsgrupp, de unga rasisterna, förövarna i dramat, som nästan helt exkluderas från mediediskursen.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: etniska minoriteter
rasism
tidningspressen
Håkansböle
hösten 2000


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record