Social Support, perceived discrimination and psychological well-being among immigrants : the case of Brazilians immigrants in Finland

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11892
Title: Social Support, perceived discrimination and psychological well-being among immigrants : the case of Brazilians immigrants in Finland
Author: Torres Airava, Kátia
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2008-05-12
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/11892
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: The aim of this thesis was to examine the effect of discrimination and social support on psychological well-being of immigrants. It addressed previous contradictory findings regarding the direct and moderating effect of social support on psychological well-being. A sample including 78 Brazilian immigrants in Finland was studied. Six separated 3-steps hierarchical regression analysis was used to investigate the main and moderating effect of perceived social support from friends, family and significant other on one hand and frequency of contact with host and ethnic social networks on the other. Of those variables included in the regression models Perceived discrimination was found to be the major predictor of psychological well-being. No direct effect of social support on psychological well-being was found. The moderating effect of social support from host networks on psychological well-being was further examined in the light of the stress-buffering and stress-exacerbation hypotheses. According to the results, an exacerbating effect of social support on psychological well-being was found among those immigrants reporting high level of discrimination. Both the high level host contact group and the low level host contact group suffered from the damaging effect of discrimination. But perceived discrimination had a more aggravating effect on the psychological well-being for those immigrants reporting high frequency of contact with host networks. An overall beneficial effect of the frequency of social contact with host networks was found. Having higher level of active contact with host nationals was better off even for the worst case of discrimination. Additionally, emphasis was given to the importance of the quality of interpersonal relationships involved in understanding the forces behind the effects of social support networks on the psychological well-being of immigrants. Tämän tutkimuksen päämääränä oli tutkia syrjinnän ja sosiaalisen tuen vaikutusta maahanmuuttajien henkiseen hyvinvointiin. Aikaisemmin on saatu ristiriitaisia tuloksia siitä, mikä on sosiaalisen tuen suora tai epäsuora vaikutus. Tutkimusaineistona oli 78 brasilialaista Suomessa asuvaa maahanmuuttajaa. Kuutta erillistä kolmivaiheista hierarkkista regressioanalyysiä käytettiin tutkittaessa suoraa ja epäsuoraa vaikutusta , jonka yhtäältä ystävien, perheen ja muiden merkittävien henkilöiden antama sosiaalinen tuki aiheuttaa ja toisaalta suomalaisten ja etnisen sosiaalisen verkon tuen määrä. Näistä regressiomalleihin liittyvistä muuttujista henkilöiden kokema syrjintä näytti olevan henkisen hyvinvoinnin tärkein ennusteeseen vaikuttava asia. Suoran sosiaalisen tuen vaikutusta henkiseeen hyvinvointiin ei voitu havaita Epäsuoraa vaikutusta henkiseen hyvinvointiin on tutkittu sen hypoteesin valossa, että jokin suomalaisten verkon sosiaalinen tuki lieventää stressiä ja toinen asia pahentaa sitä. Tulosten mukaan niillä maahanmuuttajilla, jotka kokivat paljon syrjintää sosiaalisen tuen stressiä pahentava vaikutus henkiseen hyvinvointiin oli voimakkaampi. Sekä ryhmä, jolla oli paljon kontakteja suomalaisiin että se ryhmä, jolla oli vähän kontakteja kärsi syrjinnän vahingollisista vaikutuksista. Niiden maahanmuuttajien kokema syrjintä, joilla oli laaja suomalaisten verkosto, oli kuitenkin kielteiseltä vaikutukseltaan vakavampaa. Kaiken kaikkiaan sosiaalisten kontaktien tiiviys suomalaisten kanssa havaittiin vaikutuksiltaan hyväksi. Henkilöillä, joilla oli aktiiviset kontaktit suomalaisiin selvisivät parhaiten myös pahimmissa syrjintätapauksissa. Lisäksi korostettiin henkilösuhteiden laadun tärkeyttä, niiden sosiaalisen tuen verkostoissa olevien voimien ymmärtämisessä , jotka vaikuttavat maahanmuuttajien hyvinvointiin Avainsanoja: maahanmuutto, sosiaalinen tuki, maahanmuuttajan kokema syrjintä, henkinen hyvinvointi, stressiä lieventävä, stresssiä pahentava
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: immigration
social support
perceived discrimination
psychological well-being
stress-buffering
stress-exacerbation
maahanmuutto
sosiaalinen tuki
syrjintä
hyvinvointi
stressi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.45Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record