Självförmågan hos kabinpersonal: En studie i kabinpersonalens tilltro till sin förmåga att hantera säkerhetsutrustning och hotfulla situationer ombord

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/11899
Title: Självförmågan hos kabinpersonal: En studie i kabinpersonalens tilltro till sin förmåga att hantera säkerhetsutrustning och hotfulla situationer ombord
Author: Östman, Maria
Contributor: University of Helsinki, Department of Social Psychology
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Målet med detta pro gradu arbete var att undersöka vilken tilltro kabinpersonal har till sin förmåga att använda säkerhetsutrustning och hantera hotfulla situationer ombord på flygplan. Syftet med arbetet var också att mäta huruvida en vart tredje år förekommande skolning påverkar självförmågan inom dessa områden. Den empiriska studien utfördes som en enkätundersökning. Undersökningen gjordes på flygbolaget Britannia Airways kabinpersonal våren 2001. I undersökningen deltog 32 respondenter och utfördes under den vart tredje år förekommande säkerhetskursen. Undersökningen var tudelad till sin karaktär, vilket innebar att självförmågan mättes både före och efter kurs. Materialet analyserades med statistiska metoder.Den teori som pro gradu arbetet baserar sig på, är den social kognitiva teorin i vilken teorin om självförmåga (self-efficacy) har en central plats. Denna teori som Bandura skapat utgår ifrån att individen via fyra källor bildar sig en uppfattning om sin förmåga. Dessa källor är egna erfarenheter, ställföreträdande erfarenheter, verbalt stöd från andra individer samt individens egna tolkningar av fysiologiska och affektiva signaler. Den tilltro till sin förmåga som individen på basen av dessa källor bygger upp, styr hennes handlingar genom fyra förmedlande processer. Dessa processer är kognitiva-, motiverande-, affektiva- och selektiva processer. Självförmågan i denna undersökning mättes med två skalor. Den ena skalan matte i vilken mån respondenten tyckte sig klara av att hantera säkerhetsutrustning. Den andra skalan matte i vilken mån han tyckte att han klarar av att hantera hotfulla situationer ombord. För att studera hur de fyra förmedlande processerna såg ut hos respondenten gjordes en skala over detta utgående från enkäten. Utöver detta gjordes en skala som matte i vilken mån respondenten tyckte sig prestera under kursen samt huruvida han hade erfarenhet av att tidigare ha använt säkerhetsutrustning eller av att tidigare ha varit med om en hotfull situation.Resultatet visade att de flesta respondenterna har en hög tilltro till sig själva när det gäller att klara av att hantera säkerhetsutrustning och hantera hotfulla situationer ombord. Resultatet visade också att respondenterna före kurs hade en lägre tilltro till sig själv beträffande förmågan att använda säkerhetsutrustning än de hade efter avslutad kurs. När det gäller skillnader mellan män och kvinnor ifråga om självförmågan i tyder resultaten på att männen har en starkare tilltro till sin förmåga när det gäller att använda säkerhetsutrustning än kvinnorna medan förhållandet är omsvängt när det gäller förmågan att hantera hotfulla situationer. Detta förhållande är detsamma före och efter kursen. De viktigaste källorna: Bandura 1997; Bandura 1986; Nilsson 2000.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/11899
Date: 2002-04-17
Subject: self-efficacy
självförmåga
kabinpersonal
handling
kompetens


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record