Päätöksenteon tehokkuus osuustoimintayrityksessä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11925
Title: Päätöksenteon tehokkuus osuustoimintayrityksessä
Author: Erikivi, Antti
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2008-03-17
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/11925
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Osuustoimintayritykset ovat toimineet samojen periaatteiden mukaisesti niiden perustamisesta, 1800 luvun lopusta lähtien. Yksi keskeisimmistä osuuskunnan eroista sijoittajaomisteiseen yritykseen nähden löytyy päätöksentekomenetelmien eroista: Sijoittajaomisteisessa yrityksessä päätöksenteko tapahtuu ”yksi osake – yksi ääni” –periaatteella, kun taas osuustoimintayrityksissä käytössä on demokraattinen, niin sanottu”yksi jäsen – yksi ääni” –äänestystapa. Muun muassa tästä päätöksentekomenetelmästä johtuen osuustoimintayritysten oletetaan toimivan sijoittajaomisteisia yrityksiä tehottomammin. Varsinkin globalisoituvassa maailmassa, jossa yrityksiltä vaaditaan entistä enemmän ketteryyttä ja nopeaa reagoimista toimintaympäristön muutoksiin, voisi olettaa osuustoiminnallisuuden olevan yritysmuotona vähitellen häviämässä. Kuitenkin osuustoimintayrityksillä on edelleen merkittävä rooli yrityskentässä. Tässä tutkielmassa tutkitaan osuustoimintayritysten päätöksenteon tehokkuutta. Mediaaniäänestäjän preferenssien erotessa keskiarvojäsenen preferensseistä ”yksi jäsen – yksi ääni” –menetelmä aiheuttaa tilanteen, jossa koko osuustoimintayrityksen lopputulos ei maksimoidu. Tutkimuksessa osoitetaan, että osuustoimintayrityksellä on kuitenkin erilaisia keinoja päästä tehokkaaseen lopputulokseen myös ”yksi jäsen – yksi ääni” –äänestysmenetelmällä. Jos päätöksenteko koskee esimerkiksi investointeja, niin jos investointien kustannukset jaetaan osuuskunnan jäsenten kesken investoinneista saatavien hyötyjen suhteessa, on lopputulos optimaalinen oli äänestysmenetelmä mikä tahansa. Tutkielmassa tullaan myös siihen johtopäätökseen, että osuustoimintayrityksen jäsenistön homogeenisuudella on merkitystä osuuskunnan menestymiselle. Tutkielmassa todetaan myös, että osuustoiminnallisilla yrityksillä on toisilla toimialoilla paremmat edellytykset pärjätä kuin toisilla. Keskeisimpinä lähteinä tutkielmassa käytetään Hartin ja Mooren (1998) sekä Albaekin ja Schultzin (1997) artikkeleita.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: osuuskunnat
päätöksenteko
osuustoimintayritykset
osuustoiminta
yritykset
tehokkuus
äänestys
äänestysmenetelmät


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.70Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record