Euroopan unionin demokratiapolitiikka Keski- ja Itä-Euroopassa 1990-luvulla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11938
Title: Euroopan unionin demokratiapolitiikka Keski- ja Itä-Euroopassa 1990-luvulla
Author: Tikkanen, Inka
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2001-05-22
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/11938
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan Euroopan unionin demokratian edistämispyrkimyksiä Keski- ja Itä-Euroopassa 1990-luvulla. Unionin demokratiapolitiikka on analyysiä varten jaettu kahteen osaan: Phare-demokratiaohjelmaan ja unionin itälaajenemisen poliittiseen ulottuvuuteen. Tutkimuksessa keskitytään siihen EU:n demokratiapolitiikan osaan, jota Euroopan komissio johtaa, erotuksena Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden politiikoista. Keski- ja Itä-Euroopan mailla tarkoitetaan unionin jäsenyyttä hakenutta kymmentä maata: Bulgariaa, Latviaa, Liettuaa, Puolaa, Romaniaa, Slovakiaa, Sloveniaa, Tshekin tasavaltaa, Unkaria ja Viroa. Ensisijaisena tavoitteena on yleisesti kuvata Euroopan unionin demokratian edistämispyrkimyksiä Keski- ja ItäEuroopan maissa viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä tarkoittaa EU:n demokratiapolitiikassaan käyttämien välineiden, keinojen ja strategioiden sekä demokratiapolitiikan taustalla olevien motiivien kuvaamista. Näin pyritään lisäämään yleistä tietoa EU:n ja Keski- ja Itä-Euroopan suhteista kylmän sodan jälkeisessä muuttuneessa kansainvälisessä järjestelmässä. Tutkimuksessa pyritään myös arvioimaan unionin demokratiapolitiikkaa tästä aiheesta olevan kirjallisuuden, sekä yleisemmän demokratiatutkimuksen valossa. Tutkimuksen viitekehys on laaja. Keskeisin käsite on 'demokratiapolitiikka', joka tässä tutkimuksessa rajataan koskemaan ainoastaan toimintaa, jonka ensisijaisena tavoitteena on demokratisaatioon vaikuttaminen. Käsite rajataan edelleen koskemaan ainoastaan suoraan demokratian poliittisiin muuttujiin keskittyviä toimia. Näkökulman täsmentämisessä ovat keskeisiä myös demokratiapolitiikan valta- ja vaikutussuhteiden hahmotteleminen. Unionin demokratiapolitiikkaa arvostellaan yleisesti selkeän strategian puuttumisesta. Aiemman tutkimuksen valossa on varsinkin laajentumisprosessin yhteydessä suhtauduttava varauksella unionin demokratiapolitiikkan ja sen merkittävämpään erityiskeinoon - jäsenyyden ehdollistamiseen. Phare-demokratiaohjelma vaikuttaa olevan parempi demokratiapolitiikan lähestymistapa Keski- ja ItäEuroopan tapauksessa. Demokratiateorioiden valossa on tutkimuksessa omaksutun demokratiapolitiikan määritelmän mukaisten EU:n edistämispyrkimysten menestymisen mahdollisuudet suhteellisen pienet. Tutkimuksen aineisto on kirjallinen. Ensikäden aineistolla on käytetty unionin asiakirjoja. Peter Burnellin(2000) toimittama 'Democracy Assistance. International Cooperation for Democratization' kuuluu tutkimuksen tärkeimpiin teorialähteisiin.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: demokratia
edistäminen
Euroopan unioni
Keski- ja Itä-Eurooppa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record