Suomen EU-puheenjohtajuuden julkisuuskuva ulkomaisissa lehdissä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11944
Title: Suomen EU-puheenjohtajuuden julkisuuskuva ulkomaisissa lehdissä
Author: Kujala, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-09-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11944
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena oli Suomen EU-puheenjohtajuuden julkisuuskuva ulkomaisissa lehdissä. Tutkimus seurasi ulkomaisten lehtien kirjoittelua Suomen ensimmäisen EU-puheenjohtajuuden aikana eli 1.7.-31.12.1999. Lisäksi tutkimuksessa on huomioitu kesäkuussa 1999 ja tammikuussa 200 ilmestyneitä kirjoituksia. Tutkimuksessa tavoitteena oli saada aikaiseksi kuvaus siitä, millainen kuva Suomesta EU:n puheenjohtajana välittyi, ja mitkä puheenjohtajuuteen liittyvistä aiheista kiinnostivat tiedotusvälineitä eniten. Ensin tutkittiin sitä, miten lehtikirjoittelu ja julkisuus määrällisesti jakautuivat Suomen EU-puheenjohtajuuden aikana. Sen jälkeen tarkasteltiin, mitkä aiheet saivat eniten huomiota. Lisäksi arvioitiin julkisuuden laatua. Samassa yhteydessä analysoitiin Suomen menestystä EU-puheenjohtajan eri rooleissa. Lopuksi luotiin katsaus yleiseen Suomi-kuvaan. Tutkimusmenetelmänä sovellettiin sisällönanalyysiä. Eri lehtikirjoitusten perusteella on tutkittu, miten moni lehtijuttu käsitteli tiettyä aihetta. Taulukoihin sijoitetun kvantitatiivisen tiedon lisäksi on mukaan otettu runsaasti kvalitatiivistyyppisiä lainauksia ja kuvauksia lehtikirjoitusten sisällöstä. Suomen EU-puheenjohtajuuden julkisuuskuva muodostui useasta eri tekijästä. Suomen rooli EU-puheenjohtajana ei tullut kovinkaan selkeästi esiin. Yleistäen voidaan sanoa, että suurin osa kirjoituksista oli varsin neutraaliin sävyyn tehtyjä kokousselostuksia. Valtaosa lehtikirjoituksista keskittyi käsiteltäviin asioihin. Henkilöistä eniten esillä oli pääministeri Paavo Lipponen. Suomen EU-asialistan aiheista eniten huomiota sai EU:n laajeneminen. Eniten julkisuutta saivat asiat, jotka liittyivät sotilaallisiin kriiseihin ja niiden hallintaan, tai sitten muulla tavoin EU:n ja sen ulkopuolisten maiden suhteisiin. Lehtikirjoituksista oli tyypillistä, että oman maan kannalta kiinnostavia asioita korostettiin. Yleissävy kirjoituksissa oli neutraali. Positiiviseen sävyyn tehtyjä tekstejä löytyi enemmän kuin negatiivisia. Myös puheenjohtajan eri tehtäviä oli käsitelty neutraaliin sävyyn. Käytännössä tehtävien jako osoittautui suhteellisen teoreettiseksi ja kankeaksi. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta kirjoitettiin enemmän myönteiseen kuin kielteiseen sävyyn. Puheenjohtajuuskautta kokonaisuudessaan käsitelleet arvioinnit olivat erityisen myönteisiä. Lehtikirjoitusten perusteella selvisi Suomen olleen EU:n yhteisiä asioita ajanut puheenjohtaja. EU-puheenjohtajuuskautensa aikana Suomi esiintyi kirjoituksissa EU:n aktiivisena jäsenenä, jossa arvostetaan kulttuuria ja kehitetään huipputekniikkaa. Tutkimuksen aineistona on käytetty ulkoasiainministeriön mediakatsauksia. Mediakatsaukset ovat Suomen eri maissa toimivien suurlähetystöjen laatimia tiivistelmiä siitä, mitä kyseisen maan lehdistö on Suomesta ja Suomen EU-puheenjohtajuudesta kirjoittanut. Mukana on mediakatsauksia sekä EU:n jäsenmaista että muista maista. EU-puheenjohtajien tehtävien jako seuraa Fiona Hayes-Renshawin ja Helen Wallacen mallia, joka on esitelty teoksessa The Council of Ministers (Hayes-Renshaw&Wallace, 1997).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Suomi - EU-puheenjohtajuus
mielikuvat - EU-maat - Suomi
Suomi-kuva - julkisuus - ulkomaat
sisällönanalyysi - lehdistö - ulkomaat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.26Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record